Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska bindningar och reaktioner

Skapad 2021-01-29 09:19 i Ekholmsskolan Linköping
Grundskola 9 Kemi
Vad händer egentligen vid en kemisk reaktion och hur sitter atomer ihop i olika sorters ämnen?

Innehåll

Syfte

Syftet är att du ska utveckla kunskaper om hur atomer sitter ihop i metaller, molekylföreningar och jonföreningar, samt hur atomerna sätts ihop vid kemiska reaktioner. Du får också möjlighet att utveckla din förmåga att planera och genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att delta på genomgångar, titta på kortare filmer, arbeta med uppgifter, planera, genomföra och dokumentera undersökningar. 

Du kommer läsa och arbeta med olika källor samt delar av innehållet från följande kapitel i kemiboken:

- Atomen och det periodiska systemet

- Markens metaller

- Kemiska reaktioner

- Elektrokemi

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom ett prov och en laborationsrapport. Även under lektioner och laborationer kan du löpande visa dina kunskaper genom att delta aktivt vid genomgångar, samt vid diskussioner i hela gruppen eller i mindre grupper/enskilt.

Jag bedömer din förmåga att använda kunskaper inom kemi för att diskutera och ta ställning i olika frågor, förmågan att genomföra undersökningar samt förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur ämnen är uppbyggda, reagerar och omvandlas. 

Uppgifter

 • Prov: kemiska bindningar och reaktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: