👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv: Avancerade skrivsätt

Skapad 2021-01-29 09:36 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi kommer läsa, analysera och skriva egna noveller med parallellhandling.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi tränar på att utveckla skrivandet. Du får lära dig olika skrivmodeller och får goda språkråd. Avslutningen blir ett skrivprov där du får visa dina nya kunskaper!

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Stifta bekantskap med novellen som skönlitterär form. Läsa och analysera noveller. Vi kommer också skriva egna noveller i olika svårighetersgrader.

Undervisningen

 • Öva på att skriva noveller med olika sorts uppbyggnad. Vi tränar denna gång på parallell-, cirkel- och brutna kronologiska noveller
 • Praktiska och bra svenskråd vid våra lärargenomgångarna
 • Ett skrivprov där du får visa dina nya skrivkunskaper inom "avancerade skrivsätt"

Bedömning

Formativ bedömning i klassrummet.
Skrivprovet bedöms i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Sv: Avancerade skrivsätt

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Texten du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Texten du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Texten du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Språk
Du skriver på ett enkelt språk. Du gör en del formfel men din text är tydlig och förståelig.
Du skriver på ett relativt välutvecklat språk, gör få skrivfel och överlag på bra svenska.
Du skriver på ett mycket välutvecklat språk, på i stort sett korrekt svenska.