👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi och global utveckling

Skapad 2021-01-29 09:40 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 9 Samhällskunskap

Innehåll

Om arbetet: 

Vi kommer att arbeta efter ett par stora huvudfrågor:

- Hur fattas viktiga beslut i samhällsekonomi?

- Varför handlas det så mycket över världen?

- Vilka är vinnare och förlorare i världshandeln?

Vi kommer att variera undervisningen med både genomgångar, enskilda samt gruppövningar och muntliga diskussioner.

 

Att kunna:

Den globala ekonomin: Hur det ser ut med rikedom och fattigdom i världen, Sveriges utrikeshandel och varför länder handlar så mycket med varandra, s. 141-143

Samhällsekonomi: Hur det ekonomiska kretsloppet och olika ekonomiska system fungerar, vad som styr priset och olika relevanta begrepp s. 145-149

Global handel: Frihandel och handelshinder, orsaker till orättvisor i världshandeln, s. 149-151, 153-155 (inte USA:s...), 156-157, 159-160, 162

Anteckningar, övningar och filmer.

 

Följande kommer att bedömas

  • Samhällsstrukturer: Er kunskaper om samhällsekonomi och globaliseringen.
  • Undersöka strukturer i samhället: Er förmåga att resonera kring hur ekonomi, politik och privatliv påverkar och påverkas av varandra.
  • Använda begrepp: Er förmåga att använda och förstå relevanta begrepp
  • Påverka & påverkas: Er förmåga att resonera kring hur samhällen och individer påverkas av och påverkar varandra.
  • Undersöka samhällsfrågor:  Er förmåga att undersöka olika ekonomiska frågor ur olika perspektiv.
  • Värdera & uttrycka ståndpunkter: Er förmåga att värdera och ta ställning till olika ekonomiska system.
  • Mänskliga rättigheter: Er förmåga att se samband mellan mänskliga rättigheter och global ekonomi
  • Minoriteters särställning & rättigheter:
  • Demokrati:  
  • Information & källor:

Matriser

Sh
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når