👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bobbos väska

Skapad 2021-01-29 09:50 i Ekebacken förskola Kungälv
Förskola
Barnen visar intresse för babblarna vilket vi fångar upp i undervisningen på Gul. Som en del av vårt arbete har vi valt att arbeta med ett mindre projekt kring sagan "I Bobbos väska".

Innehåll

BAKGRUND: Gruppen består av tio stycken barn i åldern 1-2år. Ett stort intresse för babblarna genomsyrar gruppen.

SYFTE: Vi vill stimulera och utmana barnens språkutveckling på ett lustfyllt sätt.

HUR: Vi läser sagan "I Bobbos väska" i olika sammanhang. Vi använder en väska med konkret material för att på ett tydligt sätt tillsammans med barnen berätta sagan. Vi benämner tingen i väskan för att utvidga barnens ordförråd samt använder oss av TAKK för att ge alla barn förutsättningar att kommunicera. Barnen görs även delaktiga genom att själva benämna olika föremål och para ihop dem med babblarfiguren som det tillhör. Babblarna har även ett hus med varsitt rum som vi sorterar babblarna och deras saker i.

SPRÅK: ordförråd, adjektiv (grön, snabb m.m.) substantiv (äpple, bil m.m.), kommunicera med ord och TAKK, (tecken som stöd) lyssna

MATEMATIK: lägesord (ovanpå, framför m.m.), jämförelseord (stor, liten m.m.), sortering, para ihop, antal

DOKUMENTATION: Vi kommer att dokumentera via Unikum och IPad.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18