👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och energiomvandlingar åk8 vt21

Skapad 2021-01-29 09:46 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Fysik
Vad är en energikälla? Hur förs energin över från ett vindkraftverk till en ipad? Hur kan energi omvandlas mellan olika energiformer? Vi går också igenom begreppen arbete och effekt.

Innehåll

Syfte

Fysik

Genom undervisningen i fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

Efter avslutat område ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp i fysik:

-Energiprincipen: energi kan inte nyskapas eller förstöras utan bara omvandlas

-Olika energiformer: lägesenergi, rörelseenergi (mekanisk energi), elektrisk energi, kemiskt bunden energi, värmeenergi, strålningsenergi (ljusenergi),  kärnenergi (fission, fusion). Du ska också kunna ge exempel på energiomvandlingar i vardagen.

-Hur energiomvandlingar utnyttjas till energiproduktion, (induktion, generator, transformator, likström, växelström)

-Förnyelsebara energikällor som vind-, vatten-, sol-, vågkraft samt biobränslen, icke-förnyelsebara energikällor (olja, kol, naturgas, kärnkraft),

-Hållbar utveckling, energikvalitet, verkningsgrad

-Du ska även kunna resonera om olika energikällors för- och nackdelar för miljön. 

-Kunna förklara vad som menas med arbete i fysiken, kunna förklara vad effekt är och i vilka enheter man mäter arbete, energi och effekt.

- Någon enkel beräkning på arbete och effekt.

 

Det här ska vi göra:

 

Lära oss om energi, hur energiprincipen lyder, hur kan energi omvandlas mellan olika energiformer.

Vi övar genom att samtala och diskutera för- och nackdelar med olika energikällor. Vi tränar på energiomvandlingar både i vardagen och i kraftverk

 • Vi kommer att träna på att förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Vi jämför olika energikällors för- och nackdelar
 • Vi kommer att ha gemensamma övningar och laborationer
 • Vi kommer att använda oss av filmer, böcker och texter. vi använder boken Fysik Direkt s142-157 +160-161.
 • Fakta om elektrisk energi, generatorn och induktion finns på s 175-177

 

Bedömning 

 1. Inlämningsuppgift där du ska jämföra energikällor
 2. Prov om energi, energiomvandlingar och arbete, effekt. På torsdag eller fredag v8
 3. Laborationer (studsboll), energiomvandlingar i vardagen

Användbara länkar och korta texter från läroboken hittar du i ämnesmappen på Drive. 

 

Centralt innehåll från Läroplanen Fysik:

Uppgifter

 • Fysik, studsboll

 • Inlämningsuppgift, för- och nackdelar med olika energikällor

Matriser

Fy
Bedömning av förmågor i fysik "Energi"

Ej bedömt
E
C
A
Förmåga att:
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Förmåga att:
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums upp-byggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Förmåga att:
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Förmåga att:
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.