👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¡Una entrevista!

Skapad 2021-01-29 10:06 i Palmbladsskolan Uppsala
Charlamos - Una entrevista.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
¡Charlamos! En una cafetería en Madrid.

Innehåll

Tänk dig att du befinner dig på ett kafé i Madrid. Där träffar du en trevlig spanjor/spanjorska som frågar dig en massa saker. Svara och berätta om dig själv. Hitta gärna på fler frågor också! Du ska kunna både intervjua din kompis, samt svara på frågorna. Svara med hela meningar.

 

Följande frågor ska du kunna:

 

Preguntas!

 

Vad heter du?

  ¿Cómo te llamas?

 

Varifrån är du?

 

  ¿De dónde eres?

 

Hur gammal är du?

 

  ¿Cuántos años tienes?

 

Hur länge har du varit i Spanien?

 

  ¿Cuánto tiempo llevas en España?

 

Vad gör du i Spanien?

 

  ¿Qué haces en España?

 

Bor du på hotell eller…?

 

  ¿Vives en un hotel o…?

 

Har du besökt andra städer

i Spanien?

 

  ¿Has visitado otras ciudades en             España?

 

Tycker du om Spanien?

 

  ¿Te gusta España?

 

Var har du lärt dig spanska?

 

  ¿Dónde has aprendido el español?

 

Tycker du att det är svårt?

 

  ¿Piensas que es difícil?

 

Vad tycker du om att göra på din fritid?

 

  ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo   libre?

 

Vill du göra något tillsammans i helgen?

 

  ¿Quieres hacer algo juntos este fin   de semana?

 

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.