Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flera språk i barngruppen

Skapad 2021-01-29 10:32 i Gyabo förskola Eslöv
Förskola
Med våra språk kommunicerar vi med varandra , vi uttrycker oss, vi gör oss förstådda samt skapar förståelse för vår omvärld.

Innehåll

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

 

Språk har en särskild viktig betydelse för att som samhällsmedborgare kunna delta i det demokratiska samhället. I begreppen språk och kommunikation ingår även flerspråkighet och alla barns modersmål. Flerspråkigt arbete berikar alla barn, även de med enbart svenska som modersmål.

 

 

 

Mål:

 

Samtolkning

Det finns ett flertal barn i gruppen som möter andra språk hemma. Vi tycker det är viktigt att barnen får en känsla av nyfikenhet för andra språk men även känna en stolthet över sitt modersmål.
Att få höra ord och begrepp på sitt modersmål samt på svenska skapar goda förutsättningar för språkutveckling. 

 

 

Mål
”Vi vill göra barnen nyfikna på att det finns flera språk i gruppen och skapa de bästa förutsättningarna för språkutveckling.”

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

 

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra(innehåll)?
Lyssna på boken ”Alla får åka med” på vår interaktiva vägg.

Hur ska vi göra(form)?
Vi lyssnar först på svenska med TAKK. Därefter lyssnar vi t.ex. engelska och benämner vems språk det är.

Vem/vilka(aktörer)?

Alla barn i gruppen.

Var(ute-inne-rum-plats)?

Musik ateljén

När?

Vid valda tillfällen under hela dagen.

Varför?

Det är bra att återkomma till samma bok, där ord och handling upprepas. Vår tanke är att skapa en sagopåse för att barnen ska kunna leka sagan med likvärdiga förutsättninga 

Dokumentation

Vi kopplar dokumentation i barnens lärloggar.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: