👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt vatten

Skapad 2021-01-29 10:52 i Blomrankans Förskola AB Fristående förskolor
Förskola
Göra barnen medvetna om att vatten är livsviktigt för allt levandes överlevnad.

Innehåll

MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen? 
Hållbar utveckling. Syftet är att göra barnen medvetna om att vatten är livsviktigt för allt levande på jorden.  

 

SYFTE - GENERATIV FRÅGA

Bakgrund: Med rådande pandemi har det blivet en hel del prat om vatten. Barnen måste tvätta händerna oftare och extra noga med tvål och vatten. Under tiden barnen tvålar in sig ska vattnet inte heller stå och rinna i kranen. Barnen upplever smutsigt vatten och rent vatten i ”tvätta händer-processen” varje dag.

 

Generativ fråga: Varför får inte vattnet rinna i kranen, och vart tar egentligen vattnet vägen?

 

Varför är kunskapen viktig? Att barnen själva kan göra medvetna val i sin egen vardag, som kan påverka till en hållbar utveckling.

 

MÅL ur Lpfö 18
Mål ur Lpfö 18: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.”

 

BARNENS FÖRSTÅELSE

Förståelse: Öka förståelsen hos barnen av användandet av vatten. I slutändan vill vi att barnen ska få en förståelse för hur det dagliga användandet av vatten påverkar allt levande. 

 

BARNENS FÖRMÅGOR

Förmågor: Genom att konkret låta barnen vara delaktiga i tillverkande av reningsverk och på så sätt få en förståelse för reningsprocessen av vatten (Kretslopp).

Barnen ska få en förståelse för vikten av att vara aktsamma om användandet av rent vatten.

Ge barnen insikt om hur vi på förskolan kan hjälpa andra människor i världen.  

 

Förmåga: Barnen ska på ett utforskande och kreativt sätt få erövra kunskap om vatten.

 

1f: BARNENS BEGREPP
Begrepp: kretslopp, vattnets kemiska beteckning, vattnets olika former (vattenånga, kondens, flytande, fast, snö, imma, avdunstning). Kallt, varmt, vikt, volym. Världen.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18