👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dansteknik 1

Skapad 2021-01-29 11:19 i S:t Lars gymnasium Linköping
Gymnasieskola Dansteknik
Kursen "Dansteknik 1" innehåller arbete med olika dansstilar såsom jazz och street. Utöver detta sker även eget skapande av koreografi. I slutet av kursen sätter vi upp en musikal, där du som dansare får möjligheten att delta.

Innehåll

Kursen "Dansteknik 1" innehåller detta läsår: jazz, eget skapande på distans, samt lite street. Utöver detta kommer vi att sista delen av kursen arbeta med koreografier som ska delta i en musikal "Spring awakening" som spelas upp på Sagateatern 27-28 maj. Nedan ser ni hur många lektioner vi kommer ha med närundervisning under våren:

 

5

Tisdag

Musikal - starta igång… 

 

Torsdag

 

6

Torsdag 

 

7

Tisdag

 
 

Torsdag

 

8

 

SPORTLOV

9

Tisdag

 
 

Torsdag

 

10

Tisdag

 
 

Torsdag

 

11

Tisdag

(Lektion utgår torsdag - Lina föreställning)

12

Tisdag

 
 

Torsdag

 

13

Tisdag

 

14

 

PÅSKLOV

15

Tisdag

 
 

Torsdag

 

16

Tisdag

 
 

Torsdag

 

17

Tisdag

 
 

Torsdag

 

18

Tisdag

 
 

Torsdag 

 
 

Lör-Sön

REPHELG! 8-9 maj

19

Tisdag

 

20

Tisdag

 
 

Torsdag

 

21

 

MUSIKALVECKA. (I samband med musikalen kommer vi ha en rephelg, samt arbete kvällstid v.21. Föreställningar torsdag och fredag v.21. Så redan nu kan ni tänka på att INTE planera in några andra aktiviteter denna vecka. Vi använder tid från de lektioner som gått bort under läsåret. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teknikträningens koder och konventioner.
  Dat  -
 • Grundläggande dansteknik i två eller flera genrer.
  Dat  -
 • Rörelsevokabulär och olika genrers konventioner, stildrag och kännetecken. Grundläggande kunskaper i placering.
  Dat  -
 • Grundläggande träning av kroppsminnet. Rörelsevokabulär i relation till tid och rum samt kvaliteter som tyngd och flöde. Dansteknikens formspråk.
  Dat  -
 • Grundläggande träning av den spatiala förmågan i relation till den egna kroppen och andra medverkande.
  Dat  -
 • Dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik, levande och inspelad, utifrån genrernas konventioner. Hur man följer musikens puls och taktarter.
  Dat  -
 • Grundläggande fysiska kunskaper om hur den egna kroppen fungerar. Hur skelett och muskler samverkar.
  Dat  -
 • Grundläggande träning i koordination, styrka och koncentration.
  Dat  -
 • Grundläggande begrepp, till exempel placering, rörelsekvaliteter som tyngd och flöde, musikalisk puls och taktarter samt dansgenrernas vokabulär.
  Dat  -

Matriser

Dat
Dansteknik 1

E
C
A
Eleven använder med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar eleven med viss säkerhet rörelser samt korrektioner av placering. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen.
Eleven använder med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar eleven med viss säkerhet rörelser samt korrektioner av placering. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen.
Eleven använder med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar eleven med säkerhet rörelser samt korrektioner av placering. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen.
Eleven utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till någon av kvaliteterna tyngd eller flöde enligt genrernas grundläggande formspråk. I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner och andra medverkande. Dessutom följer eleven med viss säkerhet musikens puls och taktarter.
Eleven undersöker och utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till kvaliteterna tyngd och flöde enligt genrernas grundläggande formspråk. I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner och andra medverkande. Dessutom undersöker och följer eleven med viss säkerhet musikens puls och taktarter.
Eleven undersöker och utför med säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till kvaliteterna tyngd och flöde samt anpassar dem till tid och rum enligt genrernas grundläggande formspråk. I dansen förhåller eleven med säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner och andra medverkande. Dessutom undersöker och följer eleven med säkerhet musikens puls och taktarter.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen fungerar. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur den egna kroppen fungerar. Eleven tränar i samråd med handledare koordination, styrka och koncentration. Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen fungerar. Dessutom redogör eleven utförligt för hur den egna kroppen fungerar. Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, styrka och koncentration. Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med gott resultat hur den egna kroppen fungerar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen fungerar. Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, styrka och koncentration. Eleven använder med säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.