👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Future in focus

Skapad 2021-01-29 11:18 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbetsområde där vi fokuserar på både dagens USA och viktiga händelser i historien.
Grundskola 8 – 9 Engelska
During this period we will both look back at 2020 as well as forward into the new year and things that are even further away.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar att du kan  förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika texter genom att diskutera, svara på läsfrågor samt genom att skriva kring valfri bok.

Du visar att du kan formulera dig och kommunicera i skrift med bra ordval, flyt, meningsbyggnad samt struktur när du skriver olika texter på temat.

Du visar att du kan reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser. Detta gör du dels i de diskussioner och uppgifter vi har i klassen och i grupper, men även i ett avslutande skriftligt prov.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att förstå och kommentera det du läser (läslogg)

Din förmåga att uttrycka dig skriftligt med struktur, flyt och ordval samt med anpassning till textens syfte: 

 

Time Travel

You get into a time machine and are sent to the year 2118 – one hundred years from now! You land in the place that is now Sweden. You get the chance to look around, talk to people and learn about how they live and what has happened since 2021.

 

You decide to write a letter to your friends at home who are living in 2018 to tell them about about what life is like in the year 2118. Write about what you REALLY think the world might be like 100 years from now.

 

 

 

Here are some things you can write about. Include all three points in your letter.


1. Use these questions to help you think about what it's like in 2118 - don't just answer them one after the other!
What does the place where you live look like in 2118? How do people live? What do houses look like? What kind of food do people eat? What is school like? Do children go to school? What do children do in their free time? Are there still cars, bikes, buses, trains or other ways to travel?  Do people still watch TV and go to the cinema? How do they communicate with each other? Do they still use phones and computers?


2. What major changes have happened in society since 2021? (political/social/environmental/economic)


3. Give your friends some advice about how to make the world a better place in the future!

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

 • Läsa valfri skönlitterär bok
 • Skriva och samtala om bokens innehåll.
 • Prata och läsa om olika kulturella företeelser i omvärlden
 • Prata och läsa om  dåtida och nutida förhållanden

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Skriftlig förmåga - trip into the future

Innehåll

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Ordval
Vocabulary
En engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns en viss variation i ordvalet.
Ett stort ordförråd syns och språket varieras på olika sätt. Du använder i viss mån idiomatiska uttryck. Du använder dig av adverb för att beskriva.
Ett mycket stort ordförråd syns och du varierar språket på en högre nivå. Ditt språk har bredd, djup och är koncist. Du använder idiomatiska uttryck. Du använder dig av adverb för att beskriva.
Stavning
Spelling
En del ord är felstavade men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns väldigt få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik
Grammar
Det finns många grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen. Du klarar ofta av att använda verben i rätt tempus (tidsform).
Det finns väldigt få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen. Du klarar till stor del av att använda både regelbundna och oregelbundna verb i rätt tempus
Det finns endast enstaka grammatiska fel. Du hanterar både regelbundna och oregelbundna verb i stort sett felfritt.
Skrivregler
Rules for writing
Styckeindelning och skiljetecken finns, men används ibland felaktigt och försvårar då läsningen.
Styckeindelning och skiljetecken används oftast rätt. Eventuella misstag stör inte läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Flyt
Fluency
Din text består till största del av kortare meningar.
Dina meningar är längre och du försöker variera meningsbyggnaden. Exempelvis använder du dig av linkers för att binda ihop en del meningar och stycken,
Dina meningar är längre och du har bra variation i meningsbyggnaden. Du använder ofta dig av linkers för att binda ihop både meningar och stycken.
Din text flyter på med fin variation i meningsbyggnaden. Varje stycke, från inledning till avslutning, länkas naturligt ihop med hjälp av lämpliga linkers.

En
Strategier vid läsning samt att visa sin förståelse

Strategier för att läsa samt hur du visar din förståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Att använda strategier
Du använder ingen strategi för att förstå boken. Det kan handla om att du ger upp, att du inte läser boken alls, att du inte svarar på frågor om bokens innehåll eller att du inte använder hjälpmedel såsom att lyssna på boken eller slå upp svåra ord för att bättre förstå.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Du tränar på olika strategier i samband med att vi läser en gemensam bok. Med viss vägledning använder du någon av strategi under läsning och/eller lyssning. Med viss hjälp kan du t ex läsa om en del av en text för att hitta svaret på en fråga, du kan ställa frågor som hjälper dig att förstå bättre och du kan hitta ord som du tycker är svåra.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Du använder olika strategier på egen hand när du läser och lyssnar på en gemensam bok. T ex försöker du förutspå handling, du arbetar med att läsa om delar ur texten, gissa utifrån sammanahang, slå upp/ta reda på ords betydelser och du arbetar med texten efter läsning/lyssning för att få en djupare förståelse.
.
Hur du visar din förståelse
Du har ännu inte visat att du har förståelse för texten.
Du visar att du har en översiktlig förståelse genom att du redogör kortfattat för handling / innehåll och personer i boken, men utan att ge vidare exempel och kommentarer kring händelser och innehåll.
Du visar att du förstår händelser och även viktiga detaljer genom att du sammanfattar det viktiga i det du har läst och du ger några reflektioner kring handlingen / innehållet som man kan läsa mellan raderna.
Du visar att du förstår både helhet och detaljer genom att sammanfatta handlingen tydligt och sammanhängande.Du kommenterar utvecklat handlingen / innehållet och ger flera egna reflektioner kring det som sker i det du läser.

En
Muntlig framställning engelska

Muntlig framställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språket
Menings- byggnaden är enkel och ordförrådet knappt. Du gör en del fel genom att sätta in svenska ord eller direkt översätta svenska uttryck.
Du kan uttrycka dig på enkel engelska så att andra förstår. Menings- byggnaden är enkel och du använder vanliga ord som du har kunnat länge. Du gör grammatiska fel som påverkar flytet.
Du kan variera ditt språk med hjälp av ett relativt stort ordförråd och med meningar som börjar på olika sätt. Du gör en del grammatiska missar, men inget som stör förståelsen.
Du uttrycker dig tydligt med flyt och variation. Ditt språk är grammatiskt korrekt och du använder en del avancerade ord och uttryck.
Syfte
Du läser texten.
Du försöker tala till publiken men läser en del innantill.
Du anpassar din muntliga framställning efter syftet och talar mestadels fritt utifrån manuskort. Du strävar efter att använda ditt kroppsspråk.
Du visar stort engagemang inför din publik med hjälp av kroppsspråk och kontakt. Du använder endast manuskort som en säkerhet.
Bearbetning
Du gör inga försök att förbättra din text / framställning.
Du kan med hjälp bearbeta din text / framställning och förbättra innehållet och språket.
Du arbetar aktivt för att förbättra ditt språk. Du kan se vad som behöver förbättras i din text/muntliga framställning, men även ihop med lärare/kamrater rätta verb, ordval och uttryck. Du tränar på den muntliga framställningen.
Du kan förbättra din text på egen hand genom att hitta bättre uttryck, skapa flyt med hjälp av sambandsord och rätta grammatik. Du tränar och arbetar med både text och muntlig framställning i flera omgångar.
Välja och använda material från olika medier
Du väljer texter och talat språk från olika medier och använder materialet i din egen framställning på ett enkelt sätt.
Du väljer texter och talat språk från olika medier och använder materialet i din egen framställning på ett fungerande sätt.
Du väljer texter och talat språk från olika medier och använder materialet i din egen framställning på ett effektivt sätt.