Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2021-01-29 11:21 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 9 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med lag och rätt. Vi kommer lära oss om hur en domstol fungerar, hur en rättegång går till, vilka påföljder vi har i Sverige samt annat som hör till arbetsområdet.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att träna din förmåga att:

 • reflektera över hur vårt samhälle fungerar
 • analysera hur vårt samhälle är strukturerat och ordnat med hjälp av begrepp och modeller
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt hur dessa efterlevs i vårt rättssystem

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • visa kunskaper om vårt rättssystem
 • använda begrepp och modeller som hör till arbetsområdet
 • redogöra för de mänskliga rättigheterna och ge exempel på hur de efterlevs och kränks i olika delar av världen

 

Hur ska det bedömas?

 • Skriftligt prov

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Arbetsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: