Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7EF - Människans tidiga historia och de första civilisationerna

Skapad 2021-01-29 11:59 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Historia
Vad är flodkulturerna för något? Vet du det? Vi kommer i detta moment studera människans tidiga historia samt hur det såg ut i de allra första högkulturerna eller flodkulturerna som de också kallas. En flodkultur är en tidig civilisation, som uppstod kring en flod vars vara har gett grundförutsättningarna för samhällsutveckling kring floden. Flodkulturer uppkom bland annat i forntidens Mesopotamien, Egypten, Indien och Kina. De första kulturerna med skriftspråk uppstod ungefär samtidigt i Mesopotamien och Egypten för omkring 5000 år sedan alltså 3000 år f.v.t. Lite senare uppstod även kulturer med skrift i Indien och i Kina. Alla dessa högkulturer var civilisationer med utvecklad byråkrati, teknologi, konst och effektiva arméer.

Innehåll

Planering för området

Instuderingsfrågor med svar:  
https://tierp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sjesjoh_alvkarleby_se/EYhCv7aN6lFAm7DLCRozRW0BiQSy1RmGdYI7iMsjxAx9hA?e=gcVfQx

Elevsvar på filmfrågorna: https://tierp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sjesjoh_alvkarleby_se/ETt4Ei4nRHtFrc2kawm2yH8BT1j70oPgWKd99sNJpJUGtw?e=WJzALI

 

Översikt vad du ska träna på:

Viktiga begrepp och saker att kunna:  Forntid, Kol-14 metoden, arkeolog, nomad, bofast, flodkultur, högkultur, civilisation, stadsstat, Nilen, Eufrat, Tigris, Indus floden, Gula floden, Mesopotamien, Egypten, stadsstat, kilskrift, mumie, farao, hieroglyf, samhällsklass,

Vilka kunskaper ska du ha efter momentet:

·          Faktakunskaper om människans tidiga historia och flodkulturerna  
  Kunskap om historiska källor

Vilka kunskaper och färdigheter ska under momentet betygsättas:

·         Dina faktakunskaper om människans tidiga historia och flodkulturerna  
 Kunskaper om historiska källor
 Förmåga att använda ämnestypiska begrepp på ett fungerande sätt 

Utifrån kunskapskriterierna:

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.

 

Lektionsplanering:

Vecka 5

Måndag 50 minuter    lektion 1

1. Titta på planeringen för området och prata beting
2. Titta på Människans ursprung: forskningsmetoder på Studi.se och göra de tre quizen tillsammans
3.
Titta på filmen Flodkulturer på filmoteket
    Tid över? Börja svara på tillhörande filmfrågor i uppgiften Filmfrågor till filmen SO - Människans tidiga historia


Tisdag 75 minuter
   lektion 2  BETING

1. Nyheter - Titta på morgonens sändning på svt
2. Titta på filmen Flodkulturer på filmoteket igen- https://tierp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sjesjoh_alvkarleby_se/EdEXzzrHClJPgqDSctMUu4kBSLNW4G-EZy9FBGY3bZ94JA?e=DrkYwd
3. Svara på tillhörande filmfrågor i uppgiften Filmfrågor till filmen SO - Människans tidiga historia

Onsdag 75 minuter   lektion 3  BETING

1. Nyheter - Titta på morgonens sändning
2.
Titta på Jordbrukets konsekvenser på studi.se och gör de tre quizen
3. Titta på denna video: https://www.youtube.com/watch?v=u9tW6yFvzfc&t=32s  fram till 3.45
4. Se till att dina filmfrågor är färdiga.

 

Vecka 6

 

Måndag 50 minuter   lektion 4

1. Nyheter
2. 
Läs/lyssna på s. 5-13 i boken SOS historia
    Tid över?  Titta om du vill på föreläsningen om ämnet utifrån boken - https://youtu.be/QzH2j2pdcsM     


Tisdag 75 minuter
    lektion 5

1. Nyheter individuellt - Gör nyhetsreflektionen för v.6 på unikum
2.
Plugga på instuderingsfrågorna 1-16 och frågorna 1-8 på filmfrågorna
    Vid behov: Läs s.5-13 i boken eller titta om du vill på föreläsningen om kapitlet i boken - https://youtu.be/QzH2j2pdcsM

 
Onsdag 70 minuter   lektion 6

1. Nyheter
2. Gör förhör på minoritetsfolken
3.
Plugga på instuderingsfrågorna 1-16 och frågorna 1-8 på filmfrågorna
    Vid behov: Läs s.5-13 i boken eller titta om du vill på föreläsningen om kapitlet i boken - https://youtu.be/QzH2j2pdcsM

 

Vecka 7

 

Måndag 50 minuter   lektion 7

1. Titta på Stadsstatens födelse på studi.se och gör de tre quizen
2. Titta på https://www.youtube.com/watch?v=u9tW6yFvzfc&t=32s  start vid 3.45 à 6.08
3. Titta på Mesopotamien: Specialisering, nya samhällsklasser och uppfinningar och gör de tre quizen
 

Tisdag 75 minuter    lektion 8

1. Titta på nyheterna
2. Läs/lyssna på sida 14-19 om Mesopotamien i boken.
3. Plugga på instuderingsfrågorna 14-19 och frågorna 10-14 på filmfrågorna
4.
Titta på : https://www.youtube.com/watch?v=u9tW6yFvzfc&t=32s   Börja vid 6.08
5. Titta på Egypten: Landet vid Nilen på studi.se


Onsdag 70 minuter   lektion 9

1. Gör förhör som handlar om människans tidiga historia och samhällenas framväxt
2. Läs/lyssna på sida 20-24 om Egypten i SOS boken
3. Plugga på instuderingsfrågorna 20-24 och frågorna 15-20 på filmfrågorna

Nutidskryss?

 

Vecka 8

 

Måndag 50 minuter    lektion 10

1. Titta på nyheterna
2.Titta på föreläsningen om Induskulturen - https://www.youtube.com/watch?v=_Og47A_GHF8
3. Plugga på filmfrågorna 21-23 om Induskulturen
4. Titta på genomgången om Kina En stats födelse vid Huang He och gör de tre quizen
5.
Plugga på frågorna 24-29 på filmfrågorna


Tisdag 75 minuter
   lektion 11 

1. Nyheter - Titta på morgonens sändning på svt
2. Titta på Titta på De fyra flodkulturerna från studi.se - https://tierp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sjesjoh_alvkarleby_se/EVslvtuy615NuegvCRSIyRUBcuQ_yGIy6QVfP0_d5YIp4Q?e=Sab06R
3. Plugga nu på instuderingsfrågorna 25-26 och fråga 9 på filmfrågorna

Plugga med hjälp av instuderingsfrågorna 14-26 och filmfrågorna 9-31.
Titta på videos och föreläsningar länkade i planeringen samt läs i boken om det passar dig bäst.

 

Onsdag 75 minuter   lektion 12

Plugga med hjälp av instuderingsfrågorna 14-26 och filmfrågorna 8, 10-31.
Titta på videos och föreläsningar länkade i planeringen samt läs i boken om det passar dig bäst.

Gör ett förhör på momentet

 

_ _

 

Uppgifter

  • Filmfrågor till filmen SO - Människas tidiga historia

  • Förhör på momentet människans tidiga historia

  • Förhör på de tidiga civilisationerna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: