👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt år 8, kapitel 4, samband, VT 21

Skapad 2021-01-29 11:59 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 8 Matematik
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med samband med hjälp av tabeller, diagram och formler. Vi kommer även att arbeta med proportionella samband.

Innehåll

Matte direkt 8 – kapitel 4, samband

Under veckorna 5–9 kommer vi att arbeta med kapitel 4 som handlar om samband i Matte direkt 8 och här nedanför kan du se vilka tal du ska räkna och vara klar med varje vecka. Är det så att du inte är klar så behöver du ta eget ansvar, utnyttja gärna läxhjälpstiden i skolan på måndagar 15.30-16.30 och onsdagar 15.30-16.30. Kom ihåg att på läxhjälpen så är det under dessa rådande omständigheter först till kvarn på de 15 platser som finns så se till att vara i tid om du vill ha en plats.  

Viktiga begrepp att känna till: x-axel, y-axel, tabell, diagram, graf, formel, linjära samband, proportionell, proportionalitet

Mål att uppnå
När du är klar med kapitel 4 så ska du kunna:

  • Tolka olika typer av samband
  • Avläsa olika typer av diagram
  • Beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler
  • Beskriva proportionella samband

 

Bedömning: Bedömning sker kontinuerligt under arbetsområdet när vi arbetar muntligt och skriftligt. Arbetsområdet avslutas med prov torsdagen den 4/3 (del 1) och fredagen den 5/3 (del 2).  

Arbetsschema
Tanken med detta arbetsschema är att ni utifrån din nivå kan hitta ett spår att följa, antingen TH-blå-grön eller grön-röd. TH står för träningshäfte och har du inget träningshäfte följer du planeringen för blå-grön. För er som arbetar med TH-blå-grön så ligger fokuset på uppgifterna i det blåa avsnittet med några fördjupningsuppgifter på grön. För er som arbetar med grön-röd så ligger fokuset på uppgifterna i det gröna avsnittet och med fördjupningsuppgifter på röd.

Det är många uppgifter att räkna och finns det moment som du känner att du kan så gå vidare och arbeta med gröna eller röda uppgifter beroende av vilket spår du följer från början. Det är viktigt att du arbetar med uppgifter på din nivå och att de utmanar dig så att du kommer vidare i din matematiska utveckling!

Vecka

Genomgång av följande moment

TH-blå-grön-kurs

Grön-röd-kurs

NOMP

v.5

- Tolkning och avläsning av tabeller och diagram

- Samband

- Linjära samband

TH: Gör s.3 och uppgifterna 1-13

Blå: 1-15

Grön: 3, 4, 6, 9, 10

Grön: 1-11

Röd: 1-7

Uppdraget heter:

NOMP v.5

v.6

- Fler linjära samband

- Proportionalitet

TH: 14-24

Blå: 16-31

Grön: 12, 13, 16, 22, 23

Grön: 12-25

Röd: 8-14

Uppdraget heter:

NOMP v.6

v.7

- Samband med hastighet

TH: 25-27 + uppslaget på s.13 och testa dig själv på s.14

Blå: 32-35

Grön:32, 33, 34, 35

Grön: 26-36 + uppslaget på s.148-149

Röd: 15-18 + uppslaget på s.167

Uppdraget heter:

NOMP v.7

v.9

Provvecka. Prov torsdagen den 4/3 och fredagen den 5/3. Studietid på tisdagens och onsdagens lektion. Samt fördjupning och problemlösning för de som behöver utmaningar.

 

 

Uppdraget heter:

NOMP v.5, v.6, v7

 

Matriser

Ma
Matematikförmågor

Matematikförmågor

F (Insats krävs)
E
C
A
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du löser enkla matematiska problem, beskriver din metod och för enkla resonemang om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och för utvecklade resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och för välutvecklade och nyanserade resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du med säkerhet mellan olika uttrycksformer.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du väljer och använder matematiska metoder som kan leda fram till ett rimligt svar.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder som leder fram till ett rimligt svar.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder som leder fram till ett korrekt svar.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
När du för matematiska resonemang använder du begrepp, symboler och andra uttryckssätt på enkelt sätt i tal och skrift. Du kan förstå och återge enkelt matematiskt innehåll i andras resonemang.
Du anpassar ditt sätt att uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder begrepp, symboler och andra uttryckssätt på ett utvecklat sätt. Du kan förstå och återge utvecklat matematiskt innehåll i andras resonemang.
Du anpassar väl ditt sätt uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder matematiska begrepp, symboler och uttryckssätt på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du kan förstå och återge avancerat matematiskt innehåll i andras resonemang.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du redovisar dina matematiska lösningar så att de är möjliga att följa. Ditt matematiska språk är godtagbart.
Du redovisar dina matematiska lösningar så att de är lätta att följa. Ditt matematiska språk är utvecklat.
Du redovisar dina matematiska lösningar strukturerat så att de är tydliga och lätta att följa. Ditt matematiska språk är välutvecklat och ändamålsenligt.