Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källan Grundplanering 3

Skapad 2021-01-29 12:24 i 093031 Förskolan Medevi brunn Stockholm Norrmalm
Förskola
Nu är det dags att utifrån ert arbete med Grundplanering 2, era reflektioner och er utvärdering göra en fördjupning i det som pågår eller ett nytt val. Här nedan finns reflektionsfrågor som hjälper er.

Innehåll

1. Reflektion kring projektperioden

 

Vad är barnen intresserade av?
Barnen har blivit intresserade av fiskar och hajar men även av vattnets egenskaper; att hälla , att plaska, att ösa osv.

Vad är de nyfikna på, vilka frågor ställer dem inom det gemensamma ämnet?

Majoriteten av Källans barn uttrycker sig inte verbalt så vi försöker tolka deras  handlingar och spinna vidare deras intresse.

De är nyfikna på  vatten och havets varelser.

Vilka spår ser vi som kan bli ett fördjupningsområde och vad är utforskningsbart?

Eftersom vi har sett ett gemensamt intresse för fiskar väljer vi som fördjupningsområde fisken. Vi har blivit inspirerade av litteraturen som vi sist läst. Så  tänkte vi att kopiera och laminera bilder på olika slags fiskar, hajar, fiskens anatomi,  vatten som barnen kan utforska fritt.

 

2. Definiera kortfattat ert projektval

"Följ fiskens liv"

 

3. Projektplan

Syfte

Vilka förmågor och kunskaper vill vi att barnen ska vidareutveckla genom fördjupningen av projektet och varför?

Vi skulle vilja se våra barn börja undra, prata och kanske förstå att fiskar och alla djur är levande som vi.

Hur gör vi alla barn delaktiga?

Källans barn som vi nämnt är inte så verbala , så vi tänker att vårt arbetssätt kommer att grundas på de laminerade bilder som vi tänkt  introducera barnen för.

Utifrån de bilderna kommer vi att se djupare på vad barnen tycker om att utforska, lära sig, observera och  leka med.

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga i projektet? 

Vi hade påbörjat introducera barnen för akvarium under vårterminen. Vår plan är att veva in det med vårt projektval "följ fiskens liv". Det kommer att finnas två "äggkartongs akvarium" som två barn i veckan får ta med sig hem och utforska tillsammans med vårdnadshavare. Tillsammans med båda akvarium kommer det att medfölja en fisk och "fiskens dagbok där barn och vårdnadshavare kort kan dokumentera vad fisken gjort under veckan. Vi uppmanar till skicka bilder som visar vad fisken och barnet har upplevt under veckan.

Vilka förändringar behöver vi göra i lärmiljöerna som ger bränsle till projektet?

Huvudtanken är att göra materialet som i vårt fall kommer att vara främst bilder mer tillgängligt för barnen, allt ska ske på deras nivå och villkor. 

Hur gör vi genom vårt förhållningssätt lärmiljöerna tillgängliga och utmanande?

Huvudtanken är att göra materialet som i vårt fall kommer att vara främst bilder mer tillgängligt för barnen, allt ska ske på deras nivå och villkor. 

Hur gör vi för att alla läroplanens områden ska rymmas i vårt projekt, transdisciplinärt och rhizomatiskt?

Lärandet uppstår i barnens frågor 

Vilka är projektets språkliga och kommunikativa möjligheter?

Genom att "läsa" bilderna, sätter vi ord på vad vi ser i bilden. Bilderna som kommer hemifrån kan öppna nya diskussioner som kan utveckla barnens språkliga förmåga. 

Vilka är projektets matematiska möjligheter?

Vi kan med hjälp av fiskar jämföra, räkna, klassificera och sortera.

Vilka är projektets naturvetenskapliga och tekniska möjligheter?

Vi kan följa fiskar i olika naturmiljöer exempelvis hav, sjö, å, akvarium. 

Vilka är projektets motoriska möjligheter?

Dramatisera fiskens liv, rörelser, simsätt. 

Vilka är projektets demokratiska möjligheter hur ni kan inkludera barnkonventionen i ert arbete?

Alla levande varelser har rättigheter, precis som barnen.

Vilka är projektets skapande möjligheter

Vi låter barnen välja "favorit bilder" som det kan avmåla, eller dega. Vi kan skapa och pyssla till fisken som bor i källans akvarium. 

Vilka är projektets digitala möjligheter?

Vi följer fiskens liv i videoformat, vi kan projicera fiskens miljö så att barnen kan leva sig in i fiskens liv. Barnen får möjlighet att dokumentera sitt skapande och utforskande via bild och film. 

Hur kan vi bredda våra perspektiv (poesi, konst, historia, drama), ny forskning för att hitta intressanta ingångar?

Vi kan bredda våra perspektiv genom att själva utforska och lära oss om fiskens liv i konst, teater, mat, kultur.

Vilka förkunskaper har vi med oss och vilka kunskaper behöver vi införskaffa?

Vi vet dom grundläggande kunskaperna om fisken men vi måste fördjupa kunskaper om fiskens liv och anatomi. 

4. Gör en struktur kring undervisningen utifrån er projektplan?

Reflektion utifrån vad barnen gjort under veckan. Vi försöker tolka barnens utforskande och utifrån detta bygger vi nästa veckas undervisning. Vi delar alltid upp oss i mindre grupper för projekt. Vi har tre förbestämda "utmaningar" som ska dokumenteras i individuella lärloggar, fisken kommer följa med oss i dom. 

1. Tvätta händerna

2. Vattna blommor

3. Servera vatten från kanna till glas

Med dessa mål vill vi att barnen ska känna sig självständiga och samtidigt utforska vatten och dess egenskaper. 

 

5. Formulera hur ni planerar att arbeta med enhetens utvecklingsområden (för utförligare text läs i verksamhetsplanen)

Förskolans demokratiska uppdrag är att "göra" demokrati  med barn. Främst har vi sätt i fokus barns intresse frö fiskens liv som projektval.  Vi väljer att ändra vår lärmiljö och ha mer tillgängligt, nåbart och lätthanterat  material för barnen. Familjernas engagemang är ett sätt att främja förskolans och hemmets samarbete och göra föräldrar delaktiga i vårt projekt. 

 

Förskolornas lärmiljöer- inne och ute ska erbjuda barnen utforskande och hållbart material och mindre färdigt och bestämt. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: