👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling/delaktighet

Skapad 2021-01-29 12:43 i Förskolan Skåvan Kunskapskryssaren AB
Förskola
Samlingar har vi varje dag före lunch.

Innehåll

 

 

Syfte:

 • Känna gruppgemenskap
 • Träna på att tala i grupp, att uttrycka sina önskemål, 
 • Träna på turtagning, vänta på ex. taltid, sin tur att välja sång, frukt
 • Göra olika språkövningar som rim, ramsor 
 • Sångstund
 • Sagoberättande med stöd av ex. flano, påse, bok
 • Leka tillsammans som "Gubben i lådan, Hunden och benet, Kimslek, Gömma nyckel".
 • Matematik i förskolan
 • Lyfta funderingar kring naturkunskap

 

 

Strävansmål:

 • Att alla barn ska bli sedda och lyssnade på
 • Att alla barn ska känna sig trygga i gruppen
 • Väcka nyfikenhet och lust för att leka och lära
 • Att våga testa nya saker

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18