👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 8

Skapad 2021-01-29 12:44 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Beskriv din familj och fritisdsaktiviteter

Innehåll

Arbetsområde: Familj och fritidsaktiviteter

- I det här området kommer du att beskriva din familj och dina fritisaktiviteter.

- Du kommer att träna på att skriva och prata

1- Syfte: 

- Formulera dig och kommunicera i tal och skrift

- Kunna beskriva din familj och fritidsaktiviteter både skriftligt och muntligt

- Kunna hitta olika språkliga strategier

- Göra dig förstådd inför åhörarna

2- Centralt innehåll:

- Kommunikationsinnehåll: beskriva vardagliga situationer, intressen, personer och platser

- Tala, skriva och samtala-produktion och interaktion

- Presentation och beskrivning i sammanhängande tal och skrift

- Lyssna och läsa: Tydligt talat språk och texter som är beskrivande

3- Arbetssätt:

- Läsa i klassrummet texter om fritidsaktiviteter

- Jobba hemma och i klassrummet med din presentation

- Sök fakta från internet, böcker eller andra medier och formulera dig med egna ord

- Arbetet kommer att ta 4 veckor 

4- Redovisningssätt:

- Redovisa arbetet muntligt senaste den 23 februari

- Dokumentera arbetet skriftligt och presentera det med Powerpoint eller med andra hjälpmedel

5- Bedömning: i bedömningen tas hänsyn till den skriftliga redovisningen och den muntliga framställningen

- Kunskapskrav:

- E: Du kan formulera dig enkelt och begripligt i tal och skrift och du kan använda dig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktion

- C: du kan formulera dig relativt tydligt och till viss del sammanhängande i tal och skrift och du kan använda några strategier som förbättrar interaktion

- A: Du kan formulera dig tydligt och relativt sammanhängande i tal och skrift och du kan använda olika strategier som förbättrar interaktion