👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys

Skapad 2021-01-29 13:06 i Resursskola Kristianstad
Bildanalys
Grundskola 7 – 9 Bild
Du ska göra en bildanalys med stöd av frågeställningarna nedan.

Innehåll

Mål och Syfte

Mål och syfte med uppgiften är att ge möjlighet att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att du utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Mål och syfte är även att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Samt att kunna kommunicera dina egna åsikter och reflektioner.

Så här kommer du att jobba

 1. Vi modellerar. 😊 Vi kollar exempel som elever har gjort tidigare.

 2. Sedan får du med hjälp av ett frågeschema (finns nedan som en uppgift) pröva på att analysera en bild tillsammans med din lärare.

 3. Om du väljer att satsa på C,B eller A i slutbetyg ska du sedan göra en individuell analys. Du får själva välja vilken bild du ska analysera och om du vill göra detta muntligt eller skriftligt.

************************************

Analys = att dela upp något i mindre bitar och titta närmare på bitarna var för sig. 

Bildanalys = Att dela upp ett konstverk (i teorin) och titta närmare på delarna var för sig.

************************************

Det finns två begrepp som du ska kunna förklara: DENOTATIONER och KONNOTATIONER

************************************

 

Bildens grundbetydelser – denotationer

Vad är det i bilden som får mig att reagera? Man tittar på vad bilden föreställer, t.ex. personer, föremål, miljö och händelser. Hur är bilden uppbyggd, komposition, linjer, färger och ljus? Detta kallas bildens "denotationer" (denotare = beteckna, märka, betyda).

Bildens bibetydelser – konnotationer

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Det är nu man associerar fritt och utvecklar tankar och känslor om det som bilden berättar. Det finns föremål och handlingar som vi får gemensamma associationer till: glada människor tillsammans ger en känsla av gemenskap, ett hakkors eller en duva ger vissa associationer, grod- eller fågelperspektiv styr hur vi uppfattar en person på bilden. Varma respektive kalla färger skapar känslovärderingar om ting eller personer. Detta kallas bildens "konnotationer" (con = med, d.v.s. betydelser man får "med på köpet").

 

Uppgifter

 • 1. Se filmen (2,52 min)

 • 2. Frågestöd

 • Fyra bilder att fundera kring

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Kopia av Kunskapskrav bild

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.