👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2021-01-29 13:17 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 – 9 Svenska
Ni ska skriva en debattartikel, på classroom finns en inspelad genomgång av uppgiften och en exempeltext.

Innehåll

Debattartikel åk 9 Vt 21 

Du ska nu få skriva en debattartikel. 


Vad är en debattartikel? 

Det är en typ av argumenterande text, där en person framför en tes (en åsikt). Med hjälp av argument försöker personen övertyga andra människor att tesen är korrekt.  En debattartikel skrivs ofta av experter, politiker eller företrädare av olika organisationer för att nämna några exempel. För att kunna skriva en debattartikel behöver individen visa på stor kunskap (fakta)  om ämnet.  

 

Formalia: 

 • teckenstorlek 12 

 • teckensnitt: times New Roman eller arial

 • längd: max 600 ord 

 • hänvisa till dina källor som du använder i din text 

 

Debattartikelns uppbyggnad: 

 • Rubrik (innehållande tesen) 

Exempel:  Så får vi stopp på ungdomsfyllan! 

 

 • Inledning 

Här presenterar du din tes och ditt ämne, det är positivt att ge en kort bakgrund till varför du skriver om det ämnet. 

 

Exempel: Snart stundar valborg, och två av tre kommuner kommer ha problem med ungdomsfylleri. 

 

 • Argument presenteras (max tre st)

Här presenterar du dina argument som driver/stödjer din tes. Här ska du övertyga läsaren om att du har rätt och du förklarar varför du tycker så.

Exempel: Vi anser att det måste erbjudas fler schyssta drogfria fritidsaktiviteter och mötesplatser för unga.  

 

Det finns olika typer av argument som du kan använda dig av: 

 • Logos = argument som talar till förnuftet. Argument som är faktabaserade och trovärdiga. 

 • Pathos = argument som väcker känslor. Argument som riktar sig till våra känslor och dessa argument är väldigt personliga. 

 • Ethos = argument som är och/eller väcker trovärdighet. Få läsaren att lita på dig.  • Motargument presenteras 

Här presenterar du ditt motargument, det ska vara ett argument som du kan bemöta och ibland erkänns motargumentet som är ett bra motargument men att dina argument ska vara bättre. 

 

Exempel:  Folkölet är inte den största berusningsdrycken för unga, men det är den dryck många börjar med för att den är lättillgänglig.   

 

 • Avslutning
  Här sammanfattar du kortfattat din tes och dina argument. Du kan uppmana eller kräva att något ska hända här. Skriv under med ditt namn. 

 

Exempel: Vi kräver nu fler drogfria fritidsaktiviteter för unga så att de kan få en tryggare uppväxt och samhällssyn.

 

Att tänka på när du skriver en debattartikel: 

 • Ha underbyggda argument, baserade på fakta, referat eller citat. 

 • Bemöt motargumentet och försök att visa på dess ovärdighet. Förslag på debattämnen: 

 

 • mer/ mindre idrott i skolan

 • gratis busskort till alla ungdomar eller pensionärer

 • förbud mot energidrycker

 • kortare skoldagar

 • förbjud djurförsök

 • förbjud rökning

 • mer lovdagar

 • mer vegetarisk mat i skolbespisningen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9