Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jesus och kristendomens historia

Skapad 2021-01-29 13:18 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 7 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att läsa om Jesus och hans liv. VI kommer även att titta på hur kristendomen uppstod och blev en världsreligion.

Innehåll

Planering - Jesus och kristendomens historia 

 

Mål för området

Efter arbetsområdet ska du kunna:

 • berätta om Jesu liv, död och uppståndelse
 • beskriva hur och varför kristendomen uppstod och även hur religionen utvecklades till en världsreligion
 • beskriv hur samhället som Jesus växte upp i såg ut
 • resonera kring hur vi kan veta något om Jesus
 • resonera kring kristendomens betydelse i Sverige förr och nu

Undervisning

 • Film
 • Genomgångar
 • Arbetsuppgifter

 

Så här visar du vad du lärt dig

Du visar vad du har lärt dig genom olika bedömningsuppgifter som vi gör på lektionerna. I slutet av arbetsområdet kommer vi att ha ett prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9
 • Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  A 9

Matriser

Re
Prov - Jesus och kristendomens historia

Fråga

------>
------>
------>
HUR KAN VI VETA NÅGOT OM JESUS?
nämner Nya testamanet och Bibeln
BERÄTTA VAD DU VET OM JESUS.
svarar kort på hälften av punkterna/frågorna
svarar ingående på mer än hälften av punkterna/frågorna
svara mycket ingående på alla punkterna/frågorna
VILKEN RELIGION HADE JESUS?
svara judendomen
VAD ÄR DEN GYLLENE REGELN?
berättar om den gyllene regeln
VARFÖR FÖRFÖLJDES DE KRISTNA I ROMARRIKET?
skriver kortfattat om en anledning
skriver ingående om två anledningar
skriver mycket ingående om tre anledningar
VAD VAR DET SOM LOCKADE EN DEL MÄNNISKOR ATT GÅ ÖVER TILL KRISTENDOMEN?
skriver kortfattat om en anledning
skriver ingående om två anledningar
skriver mycket ingående om tre anledningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: