Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för cirkeln våren-21

Skapad 2021-01-29 13:18 i Hamregårds förskola Bollnäs
Förskola
Planering för cirkeln våren-21.

Innehåll

Nuläge

Barngruppen består fortfarande av 15 barn. Under hösten var fokus att få barnen trygga och det tycker vi att vi lyckats med.

 

Mål

Under våren kommer vi fortsätta att arbeta efter Lpfö-18 samt med våra handlingsplaner och vi väljer att fokusera på:

Normer och värden: Eftersom vi upplever att barnen är trygga med oss personal på avdelningen samt sina kompisar så kan vi arbeta vidare under våren med att barnen ska våga upptäcka och utforska på egen hand och tillsammans med gruppen. Vi fortsätter också att dela in barnen i mindre grupper.

Språkutveckling: Många av barnen förstår enklare instruktioner och vi har använt oss av tecken som stöd (TAKK) i våran dagliga verksamhet. Vi arbetar vidare med detta under våren. Vi benämner och upprepar vardagliga ord och vi har märkt att många barn lärt sig nya ord. För att de barn som har annat modersmål ska få förutsättningar för att komma i kontakt med sitt modersmål använder vi oss av olika material tex pino som finns på UR på olika språk och Ugglo. Vi har även en extratjänst på våran avdelning som pratar tigrinja.

Matematik: Vi arbetar vidare med att introducera och skapa en nyfikenhet inom matematik samt benämner olika former och antal. Vi fortsätter att använda, benämna och tillämpa flera matematiska begrepp i vår vardag.

  • Natur/Teknik: Under hösten introducerades barnen i vårat Grön Flagg arbete. Under våren kommer vi arbeta vidare med djur i vår närhet, årstiden vår och kompostering. Vi kommer fortsätta att utmana och stimulera barnens kreativitet och nyfikenhet genom att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Syfte

Nu när barnen är trygga med oss personal och barngruppen kan vi utmana barnen vidare i deras utveckling utifrån Lpfö 18, våra handlingsplaner samt Grön Flagg.

 

Genomförande

Vi fortsätter att ha samling varje dag. Förutom sångpåse som innehåller sånger, ramsor och ibland en bok kommer vi även ha sagolådor och flanosagor. Vi kommer även introducera Kanin och Igelkott som är ett värdegrundsmaterial. Vid våra samlingar använder vi oss också av tecken som stöd.                                           Vi kommer byta ut innehållet i våra samlingar med jämna mellanrum så att vi får in olika utvecklingsområden.

Babblarna  ingår i våran dagliga verksamhet på olika sätt genom tex böcker, sagolådor, filmer och sånger på I-pad och projektor. Babblarna använder vi oss av för att främja tidig språkutveckling.

När det mesta av snön har försvunnit och det närmar sig vår kommer vi att gå till skogen 1 dag i veckan med alla barn. I skogen får barnen uppleva natur och djur, insekter i våran närmiljö under de olika årstiderna. De får också träna sin motorik.

Efter frukost visar vi filmer från projektorn på olika djur och natur i vår närmiljö. Detta ingår i vårat GrönFlagg arbete. 

I slutet av januari startar Björngruppen igen. Nytt för den här terminen är att kvadraten och cirkeln kommer att samarbeta och vi kommer ha Björngruppen två dagar i veckan: tisdagar och onsdagar.

 Vi kommer vara totalt 10 barn (5 från cirkeln och 5 från kvadraten samt 2 pedagoger). I denna grupp kommer vi arbeta utifrån Lpfö 18, våra handlingsplaner och Grön Flagg.  Vi kommer att ha aktiviteter som utmanar barnen på olika sätt.

Vi har tänkt att arbeta med digitaliseringen dels genom appar på I-paden samt arbete med projektorn då vi kan låta våra små få uppleva olika saker genom att vi kan se och lyssna tillsammans och även träna rörelse och motorik. Vi kommer använda oss av qr-koder, appen Ugglo och fortsätta bekanta oss med ”bluebots” m.m.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar barns lärande genom att fota och filma via ipaden och sedan lägga ut på unikum. Alla i arbetslaget är delaktiga i dokumentationen. 

 

Ansvar

Alla i arbetslaget ansvarar för arbetet med barnen och deras lärande.

 

Uppföljning

Uppföljning sker löpande. Mindre utvärderingar vid arbetslagsplaneringar, samt en större utvärdering en gång per termin.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: