👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barbapapafamiljen på Gullvivan

Skapad 2021-01-29 14:11 i Kungsängens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Barbapapafamiljen består av nio färgglada individer med olika intressen. Alla löser problem på olika sätt och med hjälp av fantasi, kreativitet och sin förändringsbara kropp.

Innehåll

Bakgrund

Vardagliga situationer innehåller ofta problemlösning och kreativitet. Ibland hjälps vi åt och ibland lär vi oss av enskilda personers lösningar. Barnen lär sig av sin omgivning hela tiden och det finns många olika sätt att komma vidare! Barngruppen har också visat intresse för första boken om Barbapapa.

 

Syfte

Vi har valt figurerna i Barbafamiljen som en röd tråd genom projektet. Eftersom det finns en stor variation bland Barbafigurernas intressen inriktar vi oss på olika målområden från Läroplanen. Vi vill att barnen ska få vara med om aktiviteter och problemlösningstillfällen med variation - för att utmana var och en samt få möjlighet att samarbeta.

Målområden vi kommer in på är:

 • Motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning
 • Språk, kommunikation och uttrycksformer
 • Matematik
 • Naturvetenskap
 • Teknik 

 

Vad ska vi göra?

Vi utgår från ett par figurer åt gången och räknar med fyra olika delar i projektet.

1. När Barbabok och Barbalala dyker upp använder vi Barbaboks intressen som är skriva, läsa och ramsa samt Barbalalas intressen sång, musik och rytmik. Vi ramsar, sjunger, rimmar, leker med bokstäver och gör egna sånger och böcker - både pappersböcker och digitala böcker.

2. När Barbazoo och Barbapapa kommer till barngruppen kommer det att handla om djur, natur, hållbarhet som är Barbazoos intressen samt hjälpsamhet och fantasi som är Barbapapas egenskaper. Vi odlar, pratar om sopsortering och hållbar utveckling samt leker och lär oss om djur.

3. När Barbafin och Barbaskön finns på Gullvivan riktar vi in oss på Barbafins intressen drama, skapande, dans och utklädning. Barbaskön tycker om att måla, rita, forma med olika tekniker och material. Vi inspireras av deras intressen och provar olika uttrycksformer.

4. När Barbastark, Barbamama och Barbaflink är hos oss provar vi aktiviteter som anknyter till Barbastarks intressen rörelse och mat, Barbamamas intressen matlagning och att bygga samt Barbaflinks intressen naturvetenskap och teknik. Vi provar olika sätt att bygga, gör olika experiment, vi tränar kroppen och lagar något att äta.

 

Hur ska vi göra?

Barnen får till att börja med återknyta bekantskapen med Barbapapa i bokform. Vi läser också om Barbamama och Barbabarnen samt syr hela Barbafamiljen i form av "ärtpåsar" som barnen kan leka med.

De olika delarna i projektet kräver olika material som vi tar fram när det blir aktuellt. Vi kommer att arbeta i mindre grupper och på samlingar i helgrupp beroende på vad aktiviteten kräver och vi använder alla utrymmen vi har tillgång till.

 

Dokumentation

Projektet dokumenteras i grupplärloggar varje vecka och individuellt genom väggdokumentation.

 

Vilka?

Alla barn och pedagoger på Gullvivan är delaktiga i projektet. Ansvaret för aktiviteternas genomförande fördelas på pedagogerna.

 

När?

Februari - maj 2021

 

Uppföljning/utvärdering

En uppföljning av hur undervisningen påverkat målområdena genomförs i mitten av april (12/4). Förändringar görs vid behov. Vi utvärderar hela projektet och alla mål efter avslutat projekt i maj/juni 2021.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18