Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2021-01-29 14:14 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 6 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med judendomen, islam, buddhism och hinduism.

Innehåll

Planering - världsreligionerna åk 6

Vi ska arbeta med religionerna judendomen, islam, hinduism och buddhism. 

Mål för området

Efter arbetsområdet ska du kunna:

 • berätta om världsreligionerna t ex deras heliga platser, ritualer och regler
 • jämföra de olika världsreligionerna och hitta likheter och skillnader mellan de olika religionerna
 • förklara och diskutera varför det finns likheter och skillnader mellan de olika religionerna
 • söka information om religioner och använda olika källor, t ex lärobok och Internet, och även kunna beskriva om källorna är trovärdiga

 

Undervisning och hur du visar vad du har lärt dig

Genom att läsa faktatexter, se filmer, lyssna på genomgångar får du ämneskunskaper om de olika religionerna. Vi kommer att gå igenom en religion i taget. Till varje religion kommer du att få olika muntliga och skriftliga uppgifter. Ni kommer att få ett mindre prov på varje religion.

 

Vi kommer sedan träna på att jämföra, se likheter och skillnader och förklara varför det finns likheter och skillnader mellan religionerna. Du kommer i slutet få göra en skriftlig jämförelse mellan alla religionerna.

 

Uppgifterna kommer vi att arbeta med i google classroom.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: