👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

somaliska, läsa och skriva 2021 åk f-3

Skapad 2021-01-29 14:14 i Bålbroskolan Norrtälje
Somaliska läsa och skriva VT 2020 åk 1-3
Grundskola F – 3 Modersmål
Vi kommer att gå igenom somaliska språkets skillnader från svenska språket. Vi ska även jobba med alfabetets olika ljud och bokstäver i somaliskan. Vi kommer att jobba med ord samt skriva korta meningar med enkla texter på somaliska för att träna läsförståelse och prova på olika lässtrategier.

Innehåll

Innehåll

Syfte

 

Genom undervisningen ska eleverna:

 • ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och uttrycka sig
 • lära sig somaliska alfabetet och uttala alla ljud rätt
 • läsa och skriva enkla ord, korta meningar och enkla texter, beskriva en bild med enkla meningar

Innehåll:

 • Du ska lära dig:
  - Alfabetet och bokstavsljud
  - Avkoda enkla ord och förstå innebörden
  - Läsa nya enklare ord och korta meningar med flyt
  - Känna igen samma ljud i olika ord
  - Att delta i samtal och lyssna till andras åsikter
  - Att berätta om en bild och om vardagliga händelser
  - Att återberätta sagor
  - Att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i olika situationer
  - Att utöka ditt ordförråd inom olika ämnesområden
  - Att bekanta dig med den somaliska kulturen och jämföra den med den svenska
 • Vad veckodagar, månader och årstider heter 
 • Rim och ramsor

Arbetssätt:

 • Att skriva och även att känna igen de vanligaste tecknen/bokstäverna samt att läsa och förstå t.ex. enkla bildtexter, pratbubblor och korta meddelande
 • Rim och ramsor, korsord
 • Att lyssna och förstå t.ex. när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, osv.
 • Att skriva enkla meningar och berättelser om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse.
 • Att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas
 • Att följa en enkel instruktion, att ge enkla instruktioner till sina klasskamrater
 •  Vi övar på att du lyssnar när jag läser högt och sedan  återberättar, skriver eller ritar du relevant innehåll i förhållande till det som lästs
 • Du tränar även på att läsa upp texter ur läseboken inför klassen. Även genom digitala verktyg ges förutsättningar till att tillgodose dina olika inlärningsförmågor
 • Vi lyssnar och sjunger barnvisor
 • Vi tittar och lyssnar på sagor, filmer
 • Vi pratar om somaliska traditioner och försöker hitta likheter och skillnader i förhållande till de svenska
 • Att arbeta enligt rekommendationer från Läslyftet

 Material:

  Blandat innehåll, anpassat till varje lektion.  Autentiskt material i form av tidningar, teveprogram osv . samt användning av digitala verktyg. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att :

 • formulera dina tankar i tal och skrift,
 • återberätta en text du hört eller har läst,
 • känna till somaliska alfabetet, ljuda och skriva bokstäver på rätt sätt,
 • läsa olika enkla ålderanpassade texter och bilderböcker
 • skriva enkla ord, meningar och texter 
 • Delta aktivt i gruppverksamhet
 • Kunna lyssna på instruktioner och kunna utföra dem
 • Prata om somaliska högtider samt jämföra dessa med de svenska

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  MlSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  MlSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  MlSyfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Centralt innehåll
 •  Ml  1-3Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 •  Ml  1-3Berättande texter och sakprosatexter Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
 •  Ml  1-3Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 •  Ml  1-3Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 •  Ml  1-3Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
 •  Ml  1-3Kultur och samhälle Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Matriser

Ml
 bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
         
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 
 
Du berättar om dig själv, din familj, en händelse och dina intressen
Du återberättar en händelse
Du återberättar en händelse med ett korrekt språk och med rätt tidsföljd
 
 
Du deltar i ett samtal
Du följer en enkel instruktion och utför den
Du deltar aktivt i en diskussion om, t.ex. ett aktuellt skolämne
 
 
Du kan berätta om en bild
Du lyssnar och förstår när andra berättar om elevnära ämnen
Du lyssnar och förstår när andra berättar och kan återberätta det huvudsakliga innehållet
 
 
Du skriver några bokstäver/tecken och siffror
Du skriver enkla ord och meningar
Du skriver korta och enkla texter
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 
 
Du vet i vilka situationer du ska använda modersmålet
Du börjar använda modersmålet spontant
Du använder modersmålet spontant
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 
 
Dina fraser består oftast av två till tre ord
Du använder korta fraser som består av de väsentligaste ordklasserna (substantiv, verb, osv.)
Du utvecklar dina meningar och kan i viss mån uttrycka dåtid, nutid och framtid
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 
 
 
 
Du läser enklare texter
 
 
 
 
Du kan alfabetet
 
 
Du känner igen några bokstäver/tecken och siffror
Du läser de vanligaste bokstavskombinationerna/tecknen och några ord
Du kan räkna till 100
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
 
 
Du talar om traditioner och högtider
Du talar om traditioner och högtider
Du talar om traditioner och högtider
 
 
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
 
Stäng
 

 Hjälp för denna sida

Om Unikum

Sveriges största webbtjänst för samarbete kring mål, planer och kvalitet i förskola och skola.

Nyheter från Unikum

Här hittar du nyheter och bloggar från Unikum. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera via e-post eller rss.

Unikums Hjälpsidor

På Unikums hjälpsidor hittar alla som använder Unikum svar på vanliga frågor och dokumentation om Unikum.

Unikums Forum

I vårt forum kan du få hjälp med Unikum, lämna förslag och diskutera med andra som använder Unikum.