👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folkhälsa och fritidens betydelse

Skapad 2021-01-29 14:32 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Fritids- och idrottskunskap
I den här delen av kursen kommer vi jobba med folkhälsa och hur fritiden kan forma denna. Vi kommer lära oss kring hur man jobbar för hälsa inom Sverige, mål och regler kring detta samt ur ett globalt perspektiv. Centralt innehåll vi kommer beröra är: - Fritidens och idrottens betydelse för människors hälsa, lärande och växande. - Människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter i olika åldrar, och faktorer som påverkar val av dessa. - Folkhälso-, fritids- och idrottspolitiska mål och deras betydelse för olika verksamheter.

Innehåll

Vad kommer vi göra?

Vi kommer djupdyka i hur man i Sverige samt globalt arbetar för hälsa. Vi kommer prata om vilka organisationer, myndigheter samt lagar som reglerar hälsa. Vi kommer se över hur man inom Sverige jobbar för hälsa på statlig, regional och kommunal nivå. Vi kommer också fördjupa oss kring organisationer globalt som FN och WHO, hur jobbar dom för hälsa i världen?

På lektionerna kommer vi även diskutera kring idrottspolitiska mål - varför är vår fritid viktig för hälsan och hur arbetar Sverige för att lyfta fram idrott för alla invånare?

 

Hur?

 - Föreläsningar

 - Övningar

 - Diskussioner

 - Muntlig redovisning

 

Varför?

Kunskapskrav vi kommer behandla är:

Eleven beskriver översiktligt fritidens och idrottens betydelse för individer, grupper och samhälle. Dessutom redogör eleven översiktligt för människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter samt vilka faktorer som påverkar människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter. Eleven beskriver även översiktligt hur fritidsverksamheter är organiserade och bedrivs. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.

//

Eleven beskriver utförligt och nyanserat fritidens och idrottens betydelse för individer, grupper och samhälle. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter samt vilka faktorer som påverkar människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter. Eleven beskriver även utförligt och nyanserat hur fritidsverksamheter är organiserade och bedrivs. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

Eleven diskuterar utförligt och ny

Uppgifter

  • Folkhälsomål