👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Curiosity HT19 (Eng 6)

Skapad 2021-01-29 14:53 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
Is being curious a positive or negative personal trait? This is something we will discuss and read about the next few weeks.

Innehåll

Read and discuss the articles in the prep.paterial booklet from Skolverket. You will be given a wordlist (check lärlogg). Try to learn the new words since they may be useful for the written assignment (National test). 

 

                                         

                                        

              

Uppgifter

  • Prep material

  • Argumentative text

Matriser

Eng
Curiosity- argumentative essay

E
C
A
Innehåll
Du har flera argument som stöder din tes med exempel från filmen
Du har flera tydliga argument som stöder din tes samt motargument med exempel från filmen som berikar din text
Du har flera tydliga väl valda argument som stöder din tes samt motargument som du bemöter. Dina exempel från filmen förtydligar dina argument.
Struktur
Du har delat in din text i stycken
Du har god struktur med tydlig inledning och avslutning samt länkar mellan de olika styckena så att texten håller samman.
Du har mycket god struktur med tydlig inledning och avslutning och du har naturliga länkar mellan de olika styckena så att texten väl håller samman och har ett naturligt flyt.
Språk
Ditt språk är enkelt men funktionellt, vilket innebär att stavfel och grammatiska missar kan godtas
Du har flyt i ditt språk både vad gäller stavning och grammatik och du undviker talspråksuttryck och sms-språk som t.ex. kinda, cause, &, u
Du visar på stilistisk säkerhet (formellt språk anpassat till uppgiften) och variation i användandet av språket och du använder t.ex. idiom på ett naturligt sätt

Eng
Curiosity HT19 (Eng 6)

Rubrik 1

E
C
A
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer.
Ny aspekt
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.