👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2021-01-29 15:00 i Grunnebacka skola Kristinehamn
Grundskola 5 – 6 Svenska
Tänk när man läser en bok och kan se både bakom och mellan raderna. Då får man en upplevelse som är både personlig och unik eftersom det är din fantasi och erfarenheter som då är med och bestämmer innehållet.

Innehåll

Vi ska nu träna på läsförståelse där du ska kunna svara på olika frågeställningar både på-, mellan- och bakom raderna. Vi ska göra detta genom att läsa en gemensam bok som heter Den svarta handsken. Varje vecka läser vi ett kapitel i boken som läsläxa som vi sen diskuterar tillsammans utifrån olika frågeställningar. Vi kommer att avsluta området med att ni får sammanfatta bokens innehåll. 

Vi kommer parallellt med detta arbeta med olika texter med frågeställningar på-, mellan- och bortom raderna. Materialet vi kommer att arbeta med är Läsförståelse från Adastra läromedel.

Vi kommer också att träna på hur man tar till sig och läser en text för att få med sig så mycket som möjligt för att få en högre förståelse för texter av olika slag inom det skönlitterära området.

När du har gjort detta:

- Läsläxa ur den Svarta Handsken

- Gemensamma gruppdiskussioner kring texterna

- Tränat på att läsa och förstå texter ur Läsförståelse, Adastra läromedel

- Gemensamma genomgångar i hur man kan ta sig an en text för att förstå innehållet

 

Ska du kunna visa:

- Att du har förbättrat din läsförståelse genom att läsa och svara på frågor på- och -mellan raderna genom testmaterialet DLS

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6