Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Alfa- Kapitel 3

Skapad 2021-01-29 15:05 i Kristinelundskolan Östhammar
Arbetsområde tid, tabeller och diagram. Kapitel 3 i matematikboken Alfa
Grundskola 4 Matematik
I kapitel 3 kommer du att få arbeta med områdena tid, tabeller och diagram.

Innehåll

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • kunna olika enheter för tid
 • kunna klockan analogt och digitalt
 • kunna räkna med tid
 • kunna skriva datum på olika sätt
 • kunna läsa av enkla tabeller
 • kunna läsa och rita enkla stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

 

Du kommer att arbeta med följande begrepp:

Sekund  Minut  Timme                

Dygn  Vecka  Månad  Kvartal

År  Skottår

Stapeldiagram  Linjediagram  Cirkeldiagram

Medelvärde  Genomsnitt

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande test/diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Matte Tid, tabeller och diagram

Behöver träna mer.
Har godtagbara kunskaper
Har mer än godtagbara kunskaper
Du kan avläsa digital och analog klocka, både för- och eftermiddagstider.
Du kan skriva klockslag både med siffror och bokstäver.
Du kan räkna med tid
Du kan skriva datum på korrekt sätt.
Du kan läsa av tabeller och diagram.
Du känner till flera olika sorters diagram.
Du kan och förstår tidsbegrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: