Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 5

Skapad 2021-01-29 15:31 i Ruth Fredriksdal RUTH förskolor
Förskola
Hur är en bra kompis ska vara ?

Innehåll

Vecka 5

2021

Måndag 1/02

Syfte :

Träna motorik och koordinationsförmåga.

Mål :

Samspel / hjälpa varandra /turtagning / 

Planerad aktivitet :

Dalhemsskogen / promenad / använda naturmaterial som hinderbana / regler i naturen .

Utförande :  

Barnen får balansera på stockar och stenar . Pedagogen berättar för barnen vilka regler som gäller i skogen (allemansrätten).

Att tänka sig:

Dela upp barnen (äldre och yngre blandat) 3-5år.

 

Tisdag 2/02

Syfte :

Utveckla sitt språk och ord förråd .

Mål :

Respekt träna på att lyssna och vänta på sin tur och uttrycka sig.

planerad aktivitet :

Barnen får göra kompis tavla .

Utförande :

Pedagogen pratar med barnen om hur en bra kompis är . Vad som okej och vad som inte okej. Pedagogen skriver barnens ord på en tavla. Barnen får göra en handavtryck och självporträtt.

Modersmål: Hur är en bra kompis ? Pedagogen göra samma aktiviteten på barnens modersmål. 

Att tänka på :

låta alla barnen prata och säga något.

 

Onsdag 3/02

syfte:

utveckla sitt språk och ord förråd.

Mål :

Respekt ,allas lika värde oavsett olikheter.

Planerad aktivitet :

läsa en bok från kompisböckerna ( lika värde ) / Projektet Barnkonventionen.

Pedagogen läser en  bok från kompis böckerna  " lika värde " och  samtala med barnen om boken händelser. 

Att tänka på:

Dela upp barnen för att alla barn ska vara delaktiga. 

Torsdag 4/02

Syfte:

utveckla sin matematisk kunskap

Mål:

Träna på att skriva siffrorna 1-5

Aktivitet :

Aktivitetsblad matematik äldre barnen skriva siffrorna 1-5efter streckade linjer, yngre skriva siffran 1 efter streckade linjer.

Utförande:

Varje barn får en matematik aktivitetsblad , pedagogen förklarade för barnen tydligt uppgiften .

Att tänka på:

Dela upp barnen (äldre och yngre blandat) 3-5 år

Fredag 5/02

Syftet :

Social kompetens , gemenskap 

Mål :

språk utveckling och utöka sin ord förråd / social utveckling / 

Aktivitet :

gemensam sång / dans /samling 

Utförande 

Pedagogen genomföra gemensam sångsamling alla barn är med äldre och yngre barnen " Harmoni och Trivsel " .Barnen får välja vilken sånger ska vi ha. 

Att tänka på:

Alla barn ska vara delaktiga .

 

 

Abir och Carina 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: