Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Ty8, v.2 - v.7.

Skapad 2021-01-29 15:33 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Hej! Här är en planering för tiden v.2-v.7 i tyska inkl. vad som kommer på prov v.8. Notera att vi p.g.a. distansundervisning har skjutit fram provet från v.7 till v.8, tors. 210225.

Innehåll

Denna planering omfattar tiden v.2 – v.7.

 

Mål för v.2 – v.7:

-   Träna på att berätta om vad man har gjort (perfekt) i muntlig och skriftlig form.

-    Eleverna får träna sin skrivförmåga, som t.ex. genom att skriva om sin favoritidol.

-    Arbete med den påhittade, nutida staden Löwenburg och integrera ordförråd och grammatik i det arbetet. Vi arbetar med olika ämnesområden som presentationer av vad det finns för personer där, vad man kan göra i staden, skräck i Löwenburg.

-     Vi arbetar med känd tysk popmusik och sammanför det med arbetet med Löwenburg (några påhittade personer därifrån åker på turné i Tyskland).

-    Muntliga övningar i klassrummet med bl.a. perfekt.

-     Få läxa på fredagar, kapitel i boken och annat.

-     Kunna uttrycka i muntlig och skriftlig form vad man gör/har med olika saker som är der-/das-/die-ord och då träna ackusativ som personliga och possessiva pronomen.

-       Vi arbetar med ämnet IT på tyska, vilket tas upp i kap. 4. Eleverna får skriva en kort presentation om ett påhittat dataspel som var och en gjort.

-      Vi använder digitala hjälpmedel som Kahoot och Quizlet.

 

Prov 1 för terminen hålls tors. 25/2. Det testar förmågorna LÄSA, HÖRA.

Att läsa på:

a. 3C, 4A, 4B.

b. Grammatik:

Perfekt av svaga verb med hjälpverbet haben. Perfekt av starka verb med hjälpverbet haben.  Possessiva pronominet i ackusativ. ”Kein” i ackusativ. Personliga pronomen i ackusativ.

c. Ordförråd: Dataord.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: