👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid

Skapad 2021-01-29 15:59 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi lär oss klockan och att räkna tid.

Innehåll

 • Du får lära dig enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
 • Du får lära dig att läsa och skriva datum.
 • Du får lära dig avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
 • Du får lära dig räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.
 • Du får lära dig räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
 • Du får lära dig läsa av en tidtabell.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tid

Rubrik 1

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förklarar begrepp och hur man kan räkna tid
 • Ma  E 6
Jag förklarar hur jag tänker då jag använder begreppen när jag räknar och varför det borde bli rätt.
Använder och beskriver begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag kan använda följande begrepp på fungerande sätt: -år -skottår -månad -vecka -dygn -timme -minut -sekund -datum -tidsskillnad -tidtabell Jag kan med hjälp av begreppen räkna ihop tid eller räkna ut tidsskillnad och uttrycka tid eller tidsskillnad med begreppen.
Räknar ihop tid och räknar ut tidsskillnad
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
Jag använder något räknesätt för att räkna ihop tid på ett sätt som fungerar.
Jag använder bäst passande räknesätt för att räkna ihop tid så att det blir korrekt. Jag använder subtraktion då jag räknar ut tidsskillnad. Jag använder multiplikation då jag lägger ihop flera dagar, timmar eller liknande. Jag använder addition då jag lägger ihop olika tider.
Skriver uträkningar och svar
 • Ma  E 6
Jag visar tydligt hur jag räknat. Skriver svar där jag förklarat vad jag räknat ut med eventuell enhet.