Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längdmätning, skala och tabeller vt 2021 ca v. 6-9

Skapad 2021-01-29 16:36 i Ankarskolan Varberg
Grundskola 4 Matematik
Hur långt är det till Varberg? Till Umeå? Hur långt är det runt skolan? Hur hög är en giraff? Hur kan man få plats med sitt rum på ett papper? Eller ett helt land?

Innehåll

Under ca. v. 6-9 kommer vi att arbeta med

 • Längdmätning med omkrets
 • Skala
 • Tabeller

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 6

Matriser

Ma
Längdmätning, skala och tabeller vt 2021 år 4

Ännu ej där
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mäta
Du visar ännu inte att du kan mäta med linjal.
Du kan mäta med linjal.
Omvandling av enhet i längd (små enheter)
T.ex. 12 cm= ? mm 1300mm= ? m och ? cm
Du visar ännu inte att du kan omvandla enheter.
Du har ibland svårigheter för omvandling av enheter. T.ex. 1300mm= ? m och ? cm
Du kan omvandla enheter i längd.
Beräkna omkrets
Du visar ännu inte kunskaper om hur man beräknar omkrets
Du kan beräkna omkrets på de flesta figurer såsom kvadrat och rektangel men det inte på oregelbundna figurer.
Du vet hur man beräknar omkrets.
Omvandling av enhet i längd (stora enheter)
T.ex. 3 km= ? mil 10 000 m= ? km
Du visar ännu inte förståelse för hur man omvandlar m/km/mil
Du visar mestadels förståelse för hur man omvandlar m/km/mil.
Du visar förståelse för hur man omvandlar m/km/mil.
Skala
Du visar ännu inte förståelse för skala.
Du förstår hur skala fungerar men gör ibland en del fel. T.ex. vänder på 2:1 och 1:2
Du kan hur man räknar med skala.
Tabeller
Tågtabeller, Recepttabeller, Resultattabeller
Du visar ännu inte förståelse för hur man läser av en tabell.
Du kan läsa av en tabell men gör ibland fel ELLER förstår ibland inte vissa tabeller.
Du förstår och kan läsa av en tabell.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: