Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Project Agenda 2030- WWF

Skapad 2021-01-29 16:48 i Utvecklings- och stödenheten Härryda
Grundskola 3 – 5 Modersmål
Project Agenda 2030- WWF- World Wide Foundation

Innehåll

Project - Agenda 2030 

During the Autumn term we have been working with our project - Agenda 2030

The project has gone very well and you have all learnt a lot from each other.

 

So far you have :-

 

      Translated all the 17 goals of Agenda 2030 into English.

      Discussed the goals and their meanings with me and your class.

      Chosen 2 or 3 goals to investigate, by yourselves or in a small group.

      You have made presentations of these goals to your class, by using digital presentations and poster work.  

 

The next step in  our project will be:-

 

WWF- World Wide Foundation  

1.    We will first watch a You Tube film- “Our Planet”- David Attenborough.

2.    You may work by yourself or with a classmate

3.    Choose an endangered (utsatt för fara) animal, reptile or insect, that you think would be interesting to find out more about and present to your class.

4.    Plan a presentation. You can use your computers or Ipads to help you research and present.

5.    You may design a poster too if you would prefer that.

6.    Your presentation should be about 5 minutes long.

7.    Expect to have feedback from your classmates and from me afterwards.

Your presentation should include some of the following facts:-

1.    Find out about the WWF and what they do- use the internet to help you.

2.    What is the main purpose of the WWF?

3.    Why does the WWF use the panda as their logo?

4.    Tell your class about the  animal, reptile or insect you chose and why it’s endangered..

5.    Where does it live, in which enviroment, what does it eat? etc...

6.    What would happen to the world if this animal, reptile insect would become extinct (utdöd), would it be a serious problem    for us and nature?

7.    How is the WWF connected to Agenda 2030?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(Syfte med undervisningen)-

The reason behind our project-

We are working with Agenda 2030 in the whole of Härryda kommun. This is a project that we will be working on all year.

Students will become more aware of what is happening in the world, open their eyes and become part of the global goals and involved in a positive way.

Students will have the time to speculate and reason with each other about the goals and if they are possible or not in the long run.

 

(Hur kan vi utmana eleverna vidare?)

Our Goals :-

We have worked with all 17 global goals so far, we will now work with the WWF foundation.

Working with animals/fish etc..  is directly related to the global goals in Agenda 2030.

Students will have the chance to study different animals and gain knowledge about them and their status.

Students will investigate to find information about the animal they choose, and will learn new words, practice their writing and presenting skills.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: