Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA.ALGEBRA och MÖNSTER.År 6, Vt 2021

Skapad 2021-01-30 08:43 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Matematik
Algebraisk kunskap kan beskrivas som att man genom att använda bokstavsbeteckningar i stället för tal, kan uttrycka beräkningar på ett generellt sätt. Kunskaper om likhetstecknets innebörd, bokstavsbeteckningar och variabelbegreppet är tillsammans med kunskaper i aritmetik viktiga byggstenar inom det algebraiska området. De ligger till grund för förståelsen av ekvationer, algebraiska uttryck, funktioner, formler och grafer.

Innehåll

Centralt innehåll i kunskapsområdet

När du arbetar med det här kunskapsområdet får du möjlighet att lära dig... 

 

  • i vilken ordning räknesätten ska utföras (prioriteringsregler)
  • teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler
  • förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler
  • konstruera och beskriva mönster
  • teckna och lösa ekvationer
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

 Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdenas innehåll på många olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar som par- och gruppövningar. Viss tid kommer du att arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. I en del arbetsområden ingår laborationer av olika slag. 


Bedömning

Du bedöms …
- på vilket sätt du visar förståelse för de aktuella begreppen
- på vilket sätt du genomför dina uppgifter och utför problemlösningar
- på vilket sätt du redovisar dina uppgifter och problemlösningar (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)
- på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat
- på vilket sätt du deltar i matematiska resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång, och efter att ett arbetsområde har avslutats,såväl muntligt
som skriftligt. Du kommer att få återkommande respons på vad du kan utveckla vidare.

 

Litteratur 
Undvall m fl Matematikboken Gamma Liber AB, 2016

Matriser

Ma
MA.Diagnos 4.År 6.Vt2021

PRIORITERINGSREGLER

Uppgift 1

Beräkna
a
a + b • c =
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
a /b - c/d =
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

MÖNSTER

Uppgift 3

Vilket är nästa tal i talföljden?
a
a b c d ?
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
e f g h ?
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

TECKNA UTTRYCK

Uppgift 2

En glass kostar 18 kr.
Teckna ett uttryck för vad du får tillbaka på kr om du köper x st glassar.
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 4

Teckna ett uttryck för omkretsen av figuren. Förenkla sen uttrycket.
a
Triangel
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
Rektangel
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

BERÄKNA VÄRDET AV UTTRYCKEN

Uppgift 5

a och b är givna. Vilket värde får då följande uttryck?
a
2a - b
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
3a + 5b
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

OMDÖME

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har inte tillräckliga kunskaper på kunskapsområdet. Du behöver öva mer på detta. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat grundläggande kunskaper på arbetsområdet och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat goda kunskaper på arbetsområdet och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

EKVATIONER

Uppgift 6

Lös ekvationerna.
a
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 7

Lös ekvationen
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 8

Pröva om x = är en lösning till ekvationerna.
a
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: