Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SLöJD, textil åk 9 - 9TXVT21

Skapad 2021-01-30 08:56 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
Den moderna abstrakta konsten föddes redan under 1800-talet och formades på 1900-talet till en rörelse främst genom östeuropeiska konstnärer som spred trenden runt om i Europa.

Innehåll

Terminsplanering Slöjd 9TX VT21

Vi kommer att arbeta med följande arbetsområden; Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker, Slöjdens arbetsprocesser samt Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 

V 2-23  Tema: Abstrakt konst (eget valt arbete, produkt (ev. prototyp) och 

              formgivning)

V 4        Presentera din idé (Inlämningsuppgift i Teams) 

V 20      Redovisning; Slöjdarbete och digital inlämning av Slöjdrapport

 

 UPPGIFT;

 • Du arbetar med att formge och framställa ett eget valt arbete *): produkt, (ev. prototyp) i valfri teknik och material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och maskiner. Föremålet behöver inte ha en funktion.

 • Gör research inom temat ‘Abstrakt konst’ för att inhämta inspiration och faktakunskaper till ditt arbete. (LÄS texten:Abstrakt konst; den nonfigurativa konsten’ och följ sedan länken i källan för att hitta inspiration).

 • Din personliga formgivning ska ha en tydlig koppling till ett abstrakt konstverk av någon konstnär (valfri tidsperiod och konstnär), källhänvisning.  

 • Skissa på dina idéer - (ej plagiat - tänk på upphovsrätt).

 • *) Välj ett individuellt arbete i någon egen vald hantverksteknik; handsömnad, maskinsömnad, broderi, virkning, stickning etc.

 

 • *) Välj en arbetsbeskrivning till ditt arbete som du kan läsa och följa (se exempelvis pinterest el youtube).

  

 • Lektionspass vecka 5:  Presentera din idé och personliga formgivning - skiss med anteckningar (val av föremål/produkt/prototyp, inspiration/design, teknik, funktion, material, arbetsbeskrivning). Inlämningsuppgift; Presentation - skiss…  finns i Teams under Uppgifter.

 

 • Gör stödanteckningar och ta några bilder under arbetets gång för att slutligen skriva och lämna in din Slöjdrapport utifrån ett antal frågeställningar om “Vad”, “Hur” och “Varför” du har gjort olika val. 

 

 • Målet är att du slutför ditt projekt under vårterminen med Slutredovisning vecka 20 (Slöjdarbete och digital inlämning av Slöjdrapport). Skisser och digitala bilder på arbetsprocess och färdigt arbete samt bild och länk till din inspirationskälla ska finnas med i rapporten. Inlämningsuppgift; Slöjdrapport finns i Teams under Uppgifter.

 

Slöjdrapportens Fokus ligger på hur du utvecklat dina idéer och hur du prövar dig fram i processen (idéer, material och tekniker) samt hur du tolkar uttrycket i ditt slöjdföremål. LÄS; ’Slöjdens estetiska och kulturella uttryck’

 

- Slöjdande i textil kan relateras till olika textila material och bearbetningen av dessa textila fibrer som vi alla klär oss i och omger oss med i samhället och våra bostäder. Olika material har olika egenskaper, fiberstruktur, hållbarhet och användningsområden. Framställning och bearbetning av textila fibrer påverkar vår miljö på olika sätt.

 

- Slöjdande handlar också om estetiska värden i olika uttrycksformer där vi kan se på och tolka slöjdföremål och vad de uttrycker på olika sätt.

 

 

Slöjden syftar till att utveckla din förmåga att; 

Formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner eller egna beräkningar.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter, 

Pröva hur material och teknik kan användas med hänsyn till föremålens form och funktion.

Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. 

Analysera och värdera arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika ord och begrepp.

Tolka slöjdföremåls uttryck och föra resonemang med koppling till egna erfarenheter, trender och traditioner i samhället och olika kulturer. 

 

 

Centralt innehåll Sl 7-9 

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Textila material och deras kombinationsmöjligheter med varandra och andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

 

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel lappteknik, broderi, virkning, stickning. Begrepp som används i samband med dessa.

 

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 

 

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

 

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

 

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Design, mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

 

Egen formgivning/design med hjälp av olika material, färg och form. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

 

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

 Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: