Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik våren 2021 med NTA Papper

Skapad 2021-01-30 10:22 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Teknik
När människan kom på tekniken att göra papper ökande möjligheterna att kommunicera, roa och lära ut kunskap. Idag använder vi papper till ännu mycket mer. I denna NTA låda kommer vi bl.a. lära oss om hur man gör papper och vad man har det till mer än att bara skriva på.

Innehåll

Elevens process:

Dokumentation

 
 

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet runt papper med skisser, texter eller tabeller.

Arbetsprocess

Eleven bidrar till arbetet och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Aktiv.

 

Tekniska lösningar

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar. T.ex. pappersåtervinning och papperstillverkning. Kan berätta om hur tekniska system har förändrats och förklara hur det påverkar miljön.

 

Genomföra tekniska arbeten

Eleven genomför enkla konstruktionsarbeten (göra papper) och prövar möjliga idéer till lösningar.

 
 

Övergripande mål och ämnets syfte:

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll:

 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.
 • Vanligt material och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och prövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska modeller.

Arbetssätt:

 • Vi ska undersöka vart det finns papper i vår vardag samt undersöka hur det är uppbyggt.
 • Vi arbetar med olika faktatexter för att lära oss mer
 • Vi kommer att ta reda på hur man gör papper, både praktiskt och via filmer
 • Vi ska tillverka eget papper
 • Vi ska kvalitetstesta papper samt ta reda på mer hur och varför man återvinner papper.
 • Vi ska leta och undersöka olika typer av pappersförpackningar och sedan konstruera en egen
 • Dokumentation
   
   
   
   

Bedömning och kunskapskrav.

 • Hur du använder teknikens ord och begrepp. 
 • Hur du arbetar med teknikens olika faser: identifiering av ett behov, förslag till lösning och konstruktion.
 • Hur du dokumenterar och om andra kan följa dina processer. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
NTA Papper

Rubrik 1

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Göra en skiss
Du kan med mycket stöd från lärare göra en enkel skiss på din förpackning
Du kan med lite stöd av din lärare göra en skiss på din förpackning
Du gör en fungerande skiss av din förpackning
Konstruera
Du konstruerar en pappersförpackning som delvis går att öppna och stänga med hjälp av färdig mall
Du konstruerar en pappersförpackning som går att öppna och stänga med delvis hjälp av mall
Du konstruerar en förpackning som går att öppna och stänga
Beskriva
Du kan beskriva med stöd av lärare något av kraven på din förpackning
Du beskriver delvis något av kraven på din förpackning
Du beskriver kraven på din förpackning
Utvärdera
Du kan med stöd av lärare utvärdera din förpackning ur en aspekt (egenskap, funktion och användningsområde)
Du kan utvärdera din förpackning ur två aspekt (egenskap, funktion och användningsområde)
Du kan utvärdera din förpackning ur tre aspekt (egenskap, funktion och användningsområde)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: