Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och bråk

Skapad 2021-01-30 10:16 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Mål för Prima Formula 5 kapitel 2.
Grundskola 5 Matematik
Sannolikhet och bråk Du kommer genom att arbeta med bl.a boken Prima Formula 5.

Innehåll

Kaptel 4 Sannolikhet och bråk

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Mål: När du arbetat med detta kapitel ska du kunna

- se möjliga utfall och beräkna sannolikheter

- se samband mellan bråk-decimaltal-procent och sannolikheter

- addera och förkorta bråk vid sannolikheter

- beräkna sannolikheten för olika summor

- använda strategier vid problemlösning

Bedömning - vad och hur

Vad: Matrisen nedan är en enklare checklista för matematiska färdigheter efter att ha arbetat med kapitel 4.

Hur: Diagnosen och prov efter kapitel 4 samt klassrumsobservationer.

Undervisning och arbetsformer

Boken är ramen för vår undervisning men inte allt vi kommer att göra - det kommer att både tillkomma uppgifter och tas bort uppgifter. 

Gemensam del

Klassen arbetar gemensamt med G(gula)-delen. Det blir många genomgångar - både planerade längre föreläsningar av lärare och kortare genomgångar när något ytterligare behöver lyftas upp.

Eleverna arbetar ibland var och en i sitt räknehäfte eller digitalt men uppmanas att resonera och argumentera och visa sina lösningar tillsammans med sina klasskamrater. När vi arbetar praktiskt eller utomhus uppmanas eleverna att arbeta tillsammans. 

Diagnos

Klassen gör diagnosen individuellt och vid samma tillfälle. Den rättas av lärare och är en del av bedömningen om hur arbetet går just då för den eleven. Diagnosens resultat avgör om eleven ska arbeta med

spår 1 - behöver träna mer för att uppnå målen. Inga nya moment dyker upp. 

eller

spår 2 - om eleven vill fördjupa sina kunskaper. Här utmanas eleven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Kapitel 4 Formula 5

Du behöver träna mera
Du kan
se möjliga utfall och beräkna sannolikheter
se samband melan bråk, decimaltal, procent, sannolikhet
addera och förkorta bråk vid sannolikheter
beräkna sannolikheten för olika summor
använda strategier vid problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: