Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2021-01-30 13:48 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 4 Svenska
Vad är ett argument? Hur kan man föra fram sitt argument till andra? Vad är en argumenterande text och vad kännetecknar en sådan? Det ska vi ta reda på tillsammans under kommande veckor i svenskan.

Innehåll

Vad vi ska lära oss och varför?  
Vi ska lära oss att: 
 

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd för att påverka så mycket som möjligt
 • lära dig hur man med hjälp av språket kan argumentera för sin sak.
 • förstå hur man i vardagen kan bli påverkad av argumenterande texter.

Hur ska vi lära oss detta?  

 • vi kommer att samtala om olika argumenterande texter. Var finns dem? Vilket syfte har dem? Vad är bra och vad är dåligt med dem?
 • vi kommer arbeta tillsammans med modelltexter lär oss känna igen en argumenterande text innehåll, syfte och struktur
 • vi arbetar med de språkliga drag som används för att påverka, som överdrivet språk, adjektiv, allitteration och verb i preteritum
 • vi studerar argumenterande texter och försöker hitta vad som påverkar läsaren vad gäller layout, meningsbyggnad och ordval. 
 • vi skriver tillsammans en argumenterande text i klassen där du använder det du lärt dig
 • du planerar och gör en egen argumenterande text.

Vad som kommer att bedömas:  

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • kunna göra en argumenterande text där innehållet är tydligt och anpassat till målgruppen
 • kunna göra en argumenterande text där text och bild samverkar så att budskapet blir tydligt
 • kunna använda de språkliga drag och knep som är typiska för argumenterande texter.

Hur du får visa vad du kan:  

Du får visa vad du kan genom att vara aktiv och delaktig på lektionerna, genom att göra stenciler och diskutera med dina klasskamrater. Du visar också utvecklingen i din egen argumenterande text efter respons från mig och kompisar samt vid den färdiga texten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Texten har ett innehåll som går att förstå.
Textens innehåll är tydligare och mer utvecklat.
Textens innehåll är tydligt och går att förstå av vem som helst.
Struktur
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
Du har fått med vissa delar som ska finnas i en argumenterande text. Men använder de inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Du har fått med alla delar som ska finnas med i en argumenterande text. Men använder de inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Du har fått med alla delar som ska finnas med i en argumenterande text och använder de olika delarna på rätt sätt.
Språkvariation
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du använder dig till viss del av adjektiv, allitteration och verb i imperativ i din text. Men det används inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Du använder dig av adjektiv, allitteration och verb i imperativ i din text. Du har visat att du kan till viss del men ibland blir det fel ändå.
Du använder dig av adjektiv, allitteration och verb i imperativ i din text utan svårigheter och vet hur dessa ska användas.
Stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du vågar inte försöka stava nya ord utan hjälp från en kompis eller läraren. Du använder dig av stor bokstav i början av mening och punkt i slutet.
Du försöker använda dig av nya och svårare ord utan hjälp även om stavningen inte alltid blir rätt. Du använder dig av stor bokstav i början av mening och försöker använda dig av fler skiljetecken än punkt, men det blir inte alltid rätt.
Du stavar nya och svårare ord utan hjälp och lyckas med hjälp av olika strategier stava rätt. Du använder dig av stor bokstav i början av mening och använder dig av fler skiljetecken än punkt med säkerhet.
Ger omdömen
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kommenterar sällan dina kompisars texter utan använder enbart av kryssrutorna i kamratresponsen.
Du skriver kortare kommenterar utan att motivera varför och använder dig av kryssrutorna i kamratresponsen.
Du skriver längre kommenterar med motivering och använder dig av kryssrutorna i kamratresponsen.
Få omdömen
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du tittar enbart på kryssrutorna i kamratresponsen om du har missat något och bearbetar kanske texten utifrån den.
Du använder dig utav kryssrutorna i kamratresponsen om du har missat något och bearbetar texten utifrån den, ibland tittar du på kompisens kommenterar och utvecklar din text utifrån det.
Du använder dig utav kryssrutorna i kamratresponsen om du har missat något och bearbetar texten utifrån den. Du tittar på kompisens kommenterar och utvecklar din text utifrån det och förstår du inte söker du upp kompisen och ber hen förklara.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: