Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

När hundarna kommer

Skapad 2021-01-30 16:53 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 9 Svenska
Vi läser och diskuterar boken "När hundarna kommer" av Jessica Schiefauer.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att läsa romanen "När hundarna kommer" av Jessica Schiefauer.

Konkreta mål:

- Utveckla er förmåga att läsa, förstå och tolka skönlitteratur.

- Utveckla er förmåga att tolka tema, motiv, symboler och budskap i litteratur.

- Utveckla er förmåga att genomföra litterära samtal. Både samtal som rör romanen, men även ämnen "bortom raderna".

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att uttrycka dina tankar kring det lästa både skriftligt (läslogg) och muntligt (diskussioner) samt din förmåga att samtala.

Undervisning:

Vi kommer att ha högläsning och ha egen läsning främst i form av läsläxa varje vecka, men även i klassrummet. Vi kommer att repetera vad som är viktigt att tänka på när man genomför lärande samtal och samtala kring boken. Dessutom kommer vi att repetera vad tema, motiv, symbol och budskap innebär vid analys av litteratur. Slutligen kommer vi att träna på att koppla verk med författare.

 

Uppgifter

 • Läsläxa 4 Läs ut boken

 • Läsläxa 3 När hundarna kommer s.188-219

 • Läsläxa 2 När hundarna kommer s.101-181

 • Läsläxa När hundarna kommer s. 48-100

 • Läxa tors v.37 s.162-219

 • Läxa När hundarna kommer v.36 s.92-161

 • Läxa När hundarna kommer v.36 s.92-161

 • När hundarna kommer läxa till tors v.36

 • Läxa När hundarna kommer till tors v.35

 • När hundarna kommer läxa till tors v.35. Läs s. 39-92

 • Läslogg När hundarna kommer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
När hundarna kommer

E
C
A
Läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
DU kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtala
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: