👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och samtala åk 8: Förföljaren

Skapad 2021-01-30 17:34 i Östra grundskolan Huddinge
Gemensam läsning av boken "Förföljaren" med tillhörande boksamtal och en avslutande text.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nu ska vi läsa boken "Förföljaren" av Magnus Nordin tillsammans. Du kommer att få svara på frågor i Classroom och delta i samtal efter varje del. Efter att du läst ut boken ska du få skriva en resonerande text.

Innehåll

 

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du...

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig

Syftet med arbetsområdet är att förbättra ditt läsflyt och din läsförståelse, samt din förmåga att reflektera kring och samtala om det lästa, såväl muntligt som i skrift.- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- Läsa och analysera skönlitteratur
...vara en ännu säkrare läsare.

 

...ha utvecklat din förmåga att använda olika lässtrategier.

 

...ha lärt dig nya ord och uttryck.

 

...vara en ännu säkrare skribent.
Hela klassen kommer att läsa romanen “Förföljaren” av Magnus Nordin.

 

Till varje vecka ska du ha läst ett visst antal sidor och svarat på frågor i Classroom.

 

Dessutom ska du delta i boksamtal och efter att du läst ut boken ska du skriva en resonerande text.

 

 

Genom boksamtal, i helklass och i mindre grupp.

 

Genom skriftliga läsloggar

 

Genom en resonerande text.


Planering för hela boken:
https://docs.google.com/document/d/1Dql0mkZFEKkpZ5pyoPCitXKA4b63nQr8lokqukZEat8/edit?usp=sharing

Vi läser boken mellan vecka 5 och vecka 8.

Matriser

Sv SvA
Läsa, samtala och skriva åk 7-9

E
C
A
Läsförståelse
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du gör enkla sammanfattningar av bokens innehåll och uppvisar därmed grundläggande läsförståelse.
Du gör utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll och uppvisar därmed god läsförståelse.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll och uppvisar därmed mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du tolkar tydligt framträdande budskap i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om dessa.
Du tolkar både tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om dessa.
Du tolkar både tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om dessa.
Samtala och diskutera
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du samtalar om och diskuterar boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument, på ett sätt som till viss del för samtalet framåt.
Du samtalar om och diskuterar boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, på ett sätt som för samtalet framåt.
Du samtalar om och diskuterar boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument, på ett sätt som för samtalet framåt samt även fördjupar eller breddar det.
Skriva
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
I din resonerande text uppvisas viss språklig variation, enkel textbindning och en i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
I din resonerande text uppvisas relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och en relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
I din resonerande text uppvisas god språklig variation, välutvecklad textbindning och en väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sv SvA
Läsa, samtala och skriva åk 7-9 (sva)

E
C
A
Läsförståelse
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du gör enkla sammanfattningar av bokens innehåll och uppvisar därmed grundläggande läsförståelse.
Du gör utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll och uppvisar därmed god läsförståelse.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll och uppvisar därmed mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du tolkar tydligt framträdande budskap i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om dessa.
Du tolkar både tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om dessa.
Du tolkar både tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om dessa.
Samtala och diskutera
 • SvA  E 9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
 • SvA  A 9
Du samtalar om och diskuterar boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument, på ett sätt som till viss del för samtalet framåt.
Du samtalar om och diskuterar boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, på ett sätt som för samtalet framåt.
Du samtalar om och diskuterar boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument, på ett sätt som för samtalet framåt samt även fördjupar eller breddar det.
Språkliga strategier
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
I samtalen använder du i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd.
I samtalen använder du relativt väl fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd.
I samtalen använder du väl fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Skriva
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
I din resonerande text uppvisas viss språklig variation, enkel textbindning och en i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
I din resonerande text uppvisas relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och en relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
I din resonerande text uppvisas god språklig variation, välutvecklad textbindning och en väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.