Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A.N.D.T. kroppens ovänner

Skapad 2021-01-30 21:05 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 8 Idrott och hälsa
A.N.D.T. är ett område där vi kommer att prata enskilt om alla fyra hälso-ovänner. Alkohol, narkotika, doping och tobak är stora individens men även samhällets problem. En del ungdomar hamnar i stora hälsoproblem mest på grund av otillräcklig kunskap. Vi kommer att försöka förebygga detta genom att jobba med utbildningsfilmer, gruppdiskussioner och inläsningsmaterial.

Innehåll

Pedagogisk planering i Idrott & hälsa         V.T.2021                        

HÄLSA - A.N.D.T.                                           Ånestadsskolan, Linköping

Period: fom v.5 tom v.7 

Syfte: 

- grundläggande information och kunskap om ANDT som samhällets/individens problem 

samband mellan ohälsa och missbruk av alkohol, droger, tobak eller doping. 

Mål:

- att utveckla förståelse för lagar (Sverige) som är kopplade till ANDT och ungdomar 

- att kunna se och förstå de negativa effekterna som missbruk av ANDT ger till prestationsförmåga 

- att kunna förstå direkt koppling mellan missbruk och den fysiska, psykiska och sociala hälsa. 

Arbetssätt:

- Teoretisk föreläsning med video och bild stöd - 2 lektioner (110 min.) 

- Läxor (speciellt valda utbildningsfilmer att se hemma - filmoteket) 

- Gruppdiskussioner med förbestämda diskussionsfrågor  

- Språkutvecklande arbetssätt - lista med nya (områdets) begrepp ¤ 

Bedömning: 

- Teoretisk prov i muntlig form - samtal med läraren där både fakta kunskap och resonemangsförmåga värderas

OBS! Ny examinationsform: Den enstaka elev svarar på frågor medan resten av klassen idrottar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
ANDT - kroppens ovänner ( Hälsa )

 • Idh  7-9   Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Idh  7-9   Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
 • Idh  A 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
F
E
C
A
Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: