Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanskplanering åk 8, vecka 2-8

Skapad 2021-01-30 21:19 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Under vårterminen kommer vi att fokusera på inlärning av nya ord/fraser samt de kommunikativa förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna. Grundläggande grammatik ingår och du kommer att få träna på uttal. Vi kommer även att lära oss lite om länderna där språket talas.

Innehåll

 

Mål för arbetsområdet

 

·         V. 2-4: Kunna handla mat, dryck, m.m. samt ord för sådant som man äter, dricker eller läser

 

·         V. 5-7: Kunna tala om var man har ont, ord för kroppsdelar, fylla i personuppgifter på en blankett och använda verbet estar i presens.

 

·         V. 8: Kunna jämföra spansktalande länder med Sverige när det gäller vanor, traditioner och levnadssätt.

 

 

 

Arbetssätt

 

• Vi kommer att läsa texter och bearbeta dessa

 

• Vi kommer lära oss nya ord/fraser och få förståelse för dessa

 

• Vi kommer att skriva korta texter

 

• Vi kommer att jobba med uttal, intonation, enkla grammatiska strukturer och stavning

 

• Vi kommer att ha enkla muntliga övningar

 

• Vi kommer att lyssna på musik och se på film/TV samt diskutera dess innehåll

 

• Vi kommer bekanta oss med länder där språket talas (realia)

 

 

Läxor och examinationer: Läxor kommer att ges varje vecka till torsdag (om inte ordinarie schema säger något annat). Examination kommer att ges vid ett tillfälle under den här perioden.

 

V. 2

Kap 5, Algo de comer y beber: Inventering av matord och dryck. Kunna handla i en affär. Räkneord 1- 10 000. Skriva dialoger i par.

V. 3

Kap 5, Algo de comer y beber: Inventering av matord och dryck. Kunna handla i en affär. Räkneord 1- 10 000. Skriva dialoger i par.

V. 4

Kap 6, Me duele la rodilla: Ord för kroppsdelar och kunna tala om var man har ont. Verbet estar (att vara, befinna sig). Skriva dialoger i par.

V. 5

Kap 6, Me duele la rodilla: Ord för kroppsdelar och kunna tala om var man har ont. Verbet estar (att vara, befinna sig). Skriva dialoger.

V. 6

Kap 7, El más fuerte: Jämföra personer och saker, några geografiord och frågeord.

V. 7

Kap 7, El más fuerte: Jämföra personer och saker, några geografiord och frågeord.

V. 8

Repetition och prov

V. 9

Sportlov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: