Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Malayalam grundskola 3 -5

Skapad 2021-01-30 22:35 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 3 – 5
Under läsåret 2020/2021 kommer vi att resa genom Kerala. Vi ska lära oss mer om landskap, städer såväl som historia och traditioner. Vi kommer att jämföra seder och bruk i Kerala och i Sverige.

Innehåll

Syfte

Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten. Utbildningen i modersmål syftar till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Följande förmågor ska du utveckla:

 • att läsa och förstå olika texter (läsförståelse);
 • att planera och skriva olika texter;
 • att samtala;
 • att analysera, reflektera och jämföra kulturella aspekter i områden där modersmålet talas och i Sverige;
 • att beskriva och presentera olika platser;
 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper;
 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter och göra rollspel
 • ge presentationer till olika mottagare.

 

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • läsa, sammanfatta, kommentera och resonera kring olika texter;
 • samtala och diskutera i grupp;
 • skriva texter ;
 • jämföra Kerala och Sverige ( geografi);
 • ge återkoppling till varandra;
 • muntliga presentationer.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du:

 • kan läsa olika texter och kan återberätta handlingen och budskapet muntligt eller skriftligt;
 • kan läsa, förstå och sammanfatta olika texter och kan beskriva och använda dig av innehållet muntligt eller skriftligt;
 • kan jämföra modersmålets struktur med svenskans.

 

 • kan skriva olika texter med tydlig handling;
 • kan skriva faktatexter där innehållet klart framgår

 

 • kan ge muntliga presentationer;
 • kan prata om ett speciellt ämne för dina klasskamrater;
 • kan delta i och upprätthålla samtal/diskussioner (förmågan att lyssna, uttrycka egna tankar och framföra egna åsikter, reflektera kring ämnet);
 • kan använda ett ord- och begreppsförråd i samtal om ett bekant ämne,

   

Material och arbetssätt/ arbetsformer

Material

 • Bilder och texter;
 • Olika uppgifter digitalt och på pappret;
 • Användning av IPad och laptop om det finns och olika appar/webbsidor;
 • Korta filmer;
 • Digitala verktyg (Padlet/ Kahoot/ Quizlet/ LearningApps).

Arbetssätt/-form

 • individuellt, med partner eller i grupp (EPA);
 • digitalt för bedömning och dokumentation

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: