Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2021-01-31 13:50 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
I svensk tränar vi på att läsa, tala och skriva.
Grundskola 4 Svenska
Vi arbetar med läsning av olika slags texter och läsförståelse. Olika stavningsregler tränar vi på samt att stava ord som man använder ofta men som kan vara svåra. Vi arbetar med språklära - grammatik. I år 4 arbetar vi främst med substantiv, adjektiv och verb. Vi arbetar med skrivregeler; stora skiljetecken och när man använder stor bokstav samt talstreck.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Genomförande

Vi arbetar med olik övningar där vi tränar på stavningsregler och grammatik.

För att bli säkrare på att stava arbetar vi med "Veckans ord".

Vi upplever skönlitteratur genom att lyssna och själva läsa.

För att träna upp läsförståelsen arbetar vi texter och uppgifter till dem, t.ex. i Språkskrinet. Förutom att läsa texter tränar vi också på att tolka budskap, läsa mellan raderna och motivera åsikter.

Vi tränar på att stå inför en grupp och berätta olika saker. 

Att skriva olika slags texter tränar vi också på.

Bedömning

Jag bedömer vad du kan genom att lyssna till vad du säger under lektionerna samt genom att läsa det du skriver.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: