Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - programmering och tekniska lösningar

Skapad 2021-01-31 14:09 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 5 Teknik
Vi kommer jobba med att titta på tekniska lösningar genom historien. Vi kommer även titta på hur det ser ut i våra hem idag. Hur kan vi använda teknik för att förbättra vår omvärld? Hur påverkar det miljön? Programmering kommer också vara en stor del av teknikämnet.

Innehåll

Vad du ska kunna:

- hitta tekniska lösningar i hemmet
- se hur tekniken utvecklats under lång tid, fokus på transporter
- konsekvenser av teknikens utveckling
- känna till grunderna i hur en dator fungerar och hur den är uppbyggd
- enklare programmering och känna till vad den kan användas till
- Viktiga begrepp att kunna är: programmering, blockprogrammering, kod, binärkod, tekniks lösning, hållbar lösning (miljö), datorns olika delar sås om: cpu, processor, input, output, transporter, infrastruktur, kollektivtrafik, miljövänlig.

Vi kommer att:

Titta på filmer på Studi.se, sli och Ur Play.
Träna på programering i Code och Scratch
Jobba med arbetsbok och arbetsblad.
Läsa faktatexter
Vi kommer jobba både enskilt, i par och i grupper.

 

Bedömning:
Hur det har gått i Code
Aktiv på lektionstid
Projekt i Scratch
Liten grupp presentation
Test på begrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Bedömningsstöd Teknik årskurs 5

Når ej ännu målen
Godtagbar
Högre än godtagbar
Du kan identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk  E 6
Du kan identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk  E 6
Du kan använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Du kan värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk  E 6
Du kan genomföra systematiska undersökningar i ämnet
Du kan analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: