👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romarriket

Skapad 2021-01-31 14:53 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Historia
Romarna skapade ett imperium och har på ett avgörande sätt påverkat Europa och den europeiska kulturen. Rikets medelpunkt var staden Rom som växte till en miljonstad under antiken.

Innehåll

 

Om arbetsområdet

I det här arbetsområdet ska du läsa om romarrikets uppkomst och fall. Arbetsområdet innehåller texter, filmer, presentationer och aktiviteter med olika fokus. Genom aktiviteterna får du bland annat undersöka hur stort romarriket var samt hur romarriket styrdes under olika perioder, delades och till slut föll samman. I arbetsområdet kommer du också att få öva på att diskutera och resonera kring hur romarriket påverkar oss idag. Du kommer också träna på att vara källkritisk.

Lärandemål

 • Jag kan diskutera och resonera kring hur romarriket påverkar oss idag.
 • Jag kan redogöra för några källor som kan ge kunskap om livet i romarriket.
 • Jag kan jämföra Greklands och romarrikets framväxt och styrelseskick med varandra.
 • Jag kan redogöra för romarrikets framväxt och fall.

Bedömning

 • Löpande observationer under arbetsområdets gång
 • Diskussioner och arbetsuppgifter
 • Läxuppföljningar
 • Quiz
 • Clio Uppföljning/Delprov
 • Slutprov

Uppgifter

 • Uppföljning/Delprov

Matriser

Hi
Romarriket

Rubrik 1

Nivå 1
F
Nivå 3
E
Nivå 2
C
Ny nivå
A
1. Tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Når ej grundläggande kunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
2. Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Når ej grundläggande kunskaper.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
3. Villkor och värderingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Når ej grundläggande kunskaper.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
5. Använda källmaterial
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Når ej grundläggande kunskaper.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
6. Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Når ej grundläggande kunskaper.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.