👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska v. 5- 13

Skapad 2021-01-31 15:16 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska använda lässtrategierna att förutspå, reda ut nya ord och begrepp, ställa frågor, sammanfatta en text och skapa inre bilder, för att förstå texten på flera nivåer och för att få en rikare läsupplevelse. Vi ska utforska strukturen i sångtexter och dikter. Vi ska utveckla vår fantasi och lust att själva skriva sångtexter och dikter. Vi ska fundera över syfte/budskap med en sångtext. Vi ska bli medvetna om att sj-ljudet stavas på flera olika sätt, t. e x . med sj, sk , skj, stj och sch.

Innehåll

Vi övar gemensamt genom att arbeta med:

 • genomgångar och diskussioner
 • modellering (läraren visar och eleverna upprepar)
 • högläsning
 • tankekartor 

Vi övar i par genom att:

 • reflektera och diskutera
 • parläsning

Vi övar enskilt genom:

 • läsa och återberätta text 
 • arbeta med läsförståelsefrågor
 • följa instruktioner 
 • skriva beskrivande och instruerande texter
 • skriva ord och meningar med sj-ljudet. ( sj, sk , skj, stj och sch)
 • skriva en egen sångtext och dikt

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • följa instruktioner
 • förstå det du läser
 • skriva en dikt
 • skriva en kortare sångtext
 • stava med  sj-ljudet  ( sj, sk , skj, stj och sch)