👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema dystopier

Skapad 2021-01-31 15:23 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Svenska
Läsning och analys av olika dystopiska romaner.

Innehåll

Lärandemål:

-  Läsa en skönlitterär roman

-  Använda litteraturvetenskapliga begrepp för analys av en dystopisk roman

- Skriva 4 läsloggar (som stöd till samtal)

- Samtala i grupper under lektionstid

 

Bedöming sker vid sista boksamtalet: 

Diskussion och  analys av romanen utifrån litteraturvetenskapliga begrepp och genrekunskap

 

v 4 Måndag: 1984

v 6 Onsdag: En sekund i taget

v 7 Måndag: Den utvalde, Färglös

v 7 Onsdag: Minnet av vatten, Den utvalde grupp 2

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
    Sve  -

Matriser

Sve
Litteraturanalys - SV3

Litteraturanalys

E
D
C
B
A
Utförlighet och begreppsanvändning
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
Tolkningsstöd
Eleven ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
Eleven ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna
Eleven ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.