👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Lpp v. 5 - 10

Skapad 2021-01-31 15:52 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Svenska
De kommande veckorna ska ni jobba med att skriva reportage. I det arbetet kommer ni även jobba med källkritik och kamratrespons.

Innehåll

Reportage
Planering för svenska årskurs 9

 

Under de kommande veckorna kommer ni med fantasins hjälp kasta er in i journalistens värld. Ni ska få bekanta er med yrket journalist och hur massmedia fungerar, samt skriva ett eget reportage

Mål med arbetsområdet är att eleven ska:

 

§  Utveckla förmågan att skriva texter som är anpassade efter en särskild genre. I det här fallet reportage

§  Utveckla förmågan att skriva texter med språklig variation och anpassning till språkliga normer och strukturer

§  Utveckla förmågan att ge respons på andra elevers arbete

§  Utveckla förmågan att välja ut relevanta källor och förhålla sig kritiskt till dem.

 

 Arbetssätt

 

-          Genomgångar av hur man skriver ett bra reportage

-          Kamratbedömning

-          Arbeta kring källkritik

-          Eget arbete med texten

 

 

Planering

 

Se separat planering. Färdigt reportage lämnas in v 10.

 

 

 

 

Bedömning

 

Bedömningen av era förmågor sker kontinuerligt under lektionerna och via det inlämnade färdiga reportaget. Se bedömningsmatrisen på nästa sida

 

 

Bedömningsmatris, reportage

 

          E

             C

          A

 

 

 

Språk

 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven har en i huvudsak fungerande språkbehandling som inte hindrar förståelsen av texten. Behärskar grunderna gällande skrivregler

 

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven har relativt god språkbehandling och behärskar skrivreglerna relativt väl. Språket varieras till viss del och är relativt väl anpassat till genren reportage

 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.


Eleven har god språkbehandling där språket är både anpassat till genren reportage och varierat på ett sätt som lyfter texten. Eleven behärskar skrivregler väl.

 

 

 

Innehåll

Texten har i huvudsak fungerande anpassning efter texttypen, språkliga normer och strukturer

Eleven har skrivit en text som i huvudsak kan betecknas som ett reportage. Formen finns där med rubrik, ingress och brödtext. Innehållet är sakligt, beskrivande och har en struktur som går att följa.

Texten har relativt väl fungerande anpassning efter texttypen, språkliga normer och strukturer

Eleven har skrivit en text som är relativt väl anpassad till genren reportage. I brödtexten har eleven fördjupat innehållet genom att variera sin text med beskrivningar, faktakunskaper och intervjuer. Strukturen för innehållet fungerar relativt väl

Texten har väl fungerande anpassning efter texttypen, språkliga normer och strukturer

Eleven har skrivit en text som är väl anpassad efter genren reportage och dess möjligheter utnyttjas väl. Exempelvis beskriver eleven en bild av verkligheten med hjälp av flera sinnen och ett lekfullt språk. Strukturen lyfter texten genom det sätt eleven kopplar ihop de olika delarna.

 

 

Källkritik

 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

 

 

 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

 

 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett  varierat urval av källor och för då väl  utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar,väl  utvecklade ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Planering svenska reportage v 5 - 10

  • Planering svenska reportage v 5 - 10