Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egyptisk konst, magi och scarabéer!

Skapad 2021-01-31 15:55 i Tiundaskolan Uppsala
Den egyptiska konsten såg nästan likadan ut från rikets enande 3100 f Kr till omkring 500 f Kr. Att den inte förändrades under så lång tid beror på att den var nära knuten till religionen och dödskulturen. Konsten var helig och ingick som en magisk del i begravningsceremonin. Förändrades den kunde kanske inte den döde komma till dödsriket. Den risken ville man inte ta och därför fortsatte man att avbilda människor och föremål som man alltid hade gjort. Egyptiska konstnärer följde stränga regler när de tecknade sina bilder. Man avbildade inte motivet som det såg ut. Istället ville man visa allt man visste om det avbildade. Under detta moment tittar vi närmare på hur egyptiska konstnärer arbetade och vi inspireras av deras formspråk.
Grundskola 5 Bild
Den egyptiska konsten såg nästan likadan ut från rikets enande 3100 f Kr till omkring 500 f Kr. Att den inte förändrades under så lång tid beror på att konsten var helig och ingick som en magisk del i begravningsceremonin. Förändrades den kunde kanske inte den döde komma till dödsriket. Den risken ville man inte ta och därför fortsatte man att avbilda människor och föremål som man alltid hade gjort. Egyptiska konstnärer följde stränga regler när de tecknade sina bilder. Man avbildade inte motivet som det såg ut. Istället ville man visa allt man visste om det avbildade. Under detta moment tittar vi närmare på hur egyptiska konstnärer arbetade och inspireras av deras formspråk.

Innehåll

Syften för arbetsområdet:

Syftet med detta arbetsområde är att du ska utveckla förståelse för hur bildbudskap utformas i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Tillsammans ska vi diskutera och kritiskt granska hur egyptierna exempelvis avbildade människor och jämföra med hur vi avbildar dem idag. Syftet är också att du praktiskt ska få prova på olika material, tekniker och uttrycksformer. Mycket handlar om att omsätta dina idéer till konkret bildskapande och arbeta problemlösande genom att prova dig fram. Processen är i fokus. 

 

Undervisningens innehåll:

Utifrån det centrala innehållet i kursplanen (se nedan) ska du få lära dig:

 

 • Framställning av berättande och informativa bilder, vi ska bland annat undersöka om vi kan framställa mer moderna hieroglyfer.
 • Teckning, måleri, och tredimensionellt arbete, vi kommer bland annat arbeta i lera.
 • Konst och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer (forntida Egypten), hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Verktyg för teckning, måleri, tredimensionellt arbete och hur dessa benämns.

Kunskapskrav

Se kunskapskrav och lärandematris för progression längst ned på sidan.

Konkretisering av kunskapskraven

Efter avslutat arbete ska du kunna:

 • Framställa ett självporträtt med egna påhittade hieroglyfer och symboler som berättar lite om dig själv och dina intressen.
 • Skapa en egen skyddsamulett eller fantasifigur i lera, inspirerad av egyptiska amuletter och scarabéer. 
 • I grupp kunna samtala om några forntida egyptiska bilder och göra kopplingar till egna erfarenheter.
 • När du arbetar är det viktigt att du provar olika idéer och tekniker. Det är bra att ställa frågor, prova sig fram, skissa, göra fel och göra om. Spar dina skisser även dem du är missnöjd med, de synliggör arbetets utveckling.  

Undervisning och bedömning

På bildlektionerna kommer vi:

 • Titta på bildspel och filmer på om egyptisk konst och formspråk.
 • I grupp samtala och analysera forntida egyptisk bilder.
 • Studera hur män, kvinnor och djur framställdes, jämfört med idag.
 • Arbeta praktiskt med bildframställning med hjälp av olika tekniker, teckning, måleri, lera med mera.

Bedömningen grundar sig på.

 • Hela arbetsprocessen, ditt sätt att ta dig an en uppgift genom att prova idéer och föra arbetet framåt samt dina reflektioner.
 • Dina färdiga bildarbeten, hur du kommunicerar med bilder och symboler så att budskapet framgår.
 • Din förmåga att samtala och resonera kring bilder.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild åk 1-6

F (insats krävs)
E
A
C
Framställa bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Presentera bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Resonemang & koppling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: