👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 VT-21 Argumenterande text

Skapad 2021-01-31 15:59 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
En argumenterande text skriver du för att övertyga någon om att det du tycker är det rätta. Vad kämpar du för?

Innehåll

Genom materialet Zick Zack Skrivrummet Åk 5 kommer vi att:
- lära oss uppbyggnaden av en argumenterande text.
- lära oss språkliga drag för en argumenterande text.
- läsa olika exempeltexter och diskutera bra och mindre bra saker med texterna.
- avsluta området med att skriva en egen argumenterande text.

Uppgifter

 • Klass 6 - SV-läxa (elevtexter)

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

--->
--->
--->
--->
Åsikt och argument
Jag formulerar
en åsikt och ett argument som läsaren har svårt att förstå.
en åsikt och ett eller flera enkla argument som stödjer min åsikt.
en tydlig åsikt och flera utvecklade argument som stödjer min åsikt.
en tydlig åsikt och flera välutvecklade argument som stödjer min åsikt.
Inledning och avslutning
Jag formulerar
ingen inledning. ingen avslutning.
en enkel inledning där jag skriver min åsikt. ingen avslutning.
en tydlig inledning där jag på ett enkelt sätt skriver vad jag har reagerat på och framför min åsikt. en kort enkel avslutning där jag upprepar min åsikt.
en tydlig inledning där jag på ett utvecklat sätt skriver vad jag har reagerat på och framför min åsikt. en tydlig avslutning där jag sammanfattar åsikt och argument.
Språk
Jag
skriver korta meningar utan sambandsord.
använder något enstaka sambandsord (t.ex. för att, eftersom, dessutom) så att meningen blir längre.
använder några olika sambandsord (t.ex. för att, eftersom, dessutom) så att meningarna blir längre.
använder flera olika sambandsord (t.ex. för att, eftersom, dessutom) så att meningarna blir längre. växlar mellan långa och korta meningar för att få flyt i texten.
Stavning
Jag
stavar så att läsaren har svårt att förstå vad jag menar.
stavar så att läsaren förstår vad jag menar.
stavar de flesta ord rätt.
stavar rätt.
Skiljetecken och stor/liten bokstav
Jag
använder för få skiljetecken för att läsaren ska förstå texten. blandar stora och små bokstäver.
använder ibland skiljetecken (punkt) och stor/liten bokstav på ett korrekt sätt.
använder för det mesta skiljetecken och stor/liten bokstav på ett korrekt sätt.
använder skiljetecken och stor/liten bokstav på ett korrekt sätt.